O-STA

Več kot 2 milijona evropskih sredstev za praktično usposabljanje

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, so potrdili odločbo o dodelitvi sredstev za program Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letu 2014. Program, ki ga bo izvajalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, je vreden 2,7 milijona evrov in ga bo v višini 85 odstotkov oz. 2.295.000 evrov sofinanciral Evropski socialni sklad.

Izobraževanje v povezavi s praktičnim usposabljanjem z delom velja za eno izmed pomembnejših področij uvajanja mladih v delovni proces in s tem odpiranje poti za njihove zaposlovanje, zato je pričakovati, da bo program pripomogel tako k ustvarjanju razmer za povezovanje šol z gospodarstvom na lokalni in regionalni ravni. Prav tako naj bi omogočil kakovostno sodelovanje delodajalcev pri izvajanju novih izobraževalnih programov, vplival na kakovost ter povečanje privlačnosti poklicnega in višjega strokovnega izobraževanja ter prispeval k boljši zaposljivosti mladih po zaključenem izobraževanju.

Namen programa je dvigniti znanje in usposobljenost posameznikom ter s tem prispevati k dvigu konkurenčnosti gospodarstva, izboljšanju zaposlitvenih možnosti posameznikov in poglobitvi sodelovanja z gospodarstva. Skladno s tem se bo izvajalo praktično usposabljanje z delom, in sicer na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake triletnega poklicnega izobraževanje ter študente visokih strokovnih šol.

http://data.si/blog/2013/12/02/vec-kot-2-milijona-evropskih-sredstev-za-prakticno-usposabljanje/