O-STA

Sprememba vodenja poslovnih knjig - le do konca leta

Vsi davčni zavezanci imajo z novim koledarskim letom možnost spremeniti način knjigovodstva. Izbirajo lahko med različnimi načini ugotavljanja davčne osnove.

Ti so:

· Normirana obdavčitev - davčna osnova je določena v višini 30% davčno priznanih prihodkov;

· Enostavno knjigovodstvo - davčna osnova se ugotovi na podlagi dejanskih realiziranih prihodkov in odhodkov;

· Dvostavno knjigovodstvo - davčna osnova se ugotovi na podlagi dejanskih realiziranih prihodkov in odhodkov.

Davčni zavezanci lahko skladno z zakonodajo in ob izpolnjevanju pogojev za posamezen način ugotavljanja davčne osnove za vsako posamezno leto izberejo drug način ugotavljanja davčne osnove.

Pogoji za normirano obdavčitev:

· prihodki v zadnjih 12 mesecih ne presegajo 50.000 EUR,

· 70 % priznanih normiranih

Pogoji za enostavno knjigovodstvo:

· povprečno število zaposlenih ne presega 3,

· letni prihodki niso višji od 42.000 EUR,

· povprečna vrednost aktive ne presega 25.000 EUR.

V kolikor davčni zavezanec želi spremeniti svoj način ugotavljanja davčne osnove v novem koledarskem letu, mora o tem pisno obvestiti davčni organ najkasneje do 31.12. tekočega leta.

Pripravil: Jure Filip, Data d.o.o.

http://data.si/blog/2013/12/03/sprememba-vodenja-poslovnih-knjig-le-konca-leta/