O-STA

Slovenija med državami jugovzhodne in srednje Evrope najmanj privlačna za tuje investitorje

Povečanje tujih neposrednih investicij (TNI) je eden izmed ciljev večine razvojnih strategij držav, tudi slovenskega osnutka razvojne strategije za leta 2014 do 2020. Analiza Inštituta za strateške rešitve je pokazala, da ima Slovenija med državami jugovzhodne in srednje Evrope najnižji delež TNI kot odstotek BDP.

Inštitut za strateške rešitve je objavil Analizo stopenj trendov tujih neposrednih investicij v državah jugovzhodne in srednje Evrope. Med državami jugovzhodne Evrope se je najboljše odrezala Črna gora, saj ima v obdobju od leta 2003 do leta 2012 največji tržni delež TNI (tj. 19,5 %), med državami srednje Evrope pa je bila najuspešnejša Madžarska, v istem obdobju je delež TNI kot odstotek BDP znašal 14,4 %. Sicer pa v zadnjem času najbolj izstopa Poljska.

Slovenija ima izmed vseh analiziranih držav najnižji delež TNI kot odstotek BDP, ki znaša 1,76 %. Vrednost TNI je rasla do leta 2007, leta 2008 pa upadla in z nastopom hude recesije leta 2009 je država zabeležila odliv TNI v višini 349,2 milijona dolarjev.

Kot najbolj pogoste ovire za tuje investitorje se našteva kompleksna in obširna prostorska zakonodaja, visoki davki, togi davki na trgu, plačilna nedisciplina in neučinkovit sodni sistem.

http://data.si/blog/2013/12/03/slovenija-med-drzavami-jugovzhodne-srednje-evrope-najmanj-privlacna-za-tuje-investitorje/