O-STA

3. december - evropski dan invalidov

Vsak šesti prebivalec Evropske unije, tj. okoli 80 milijonov Evropejcev, trpi za lažjo ali težjo obliko invalidnosti. Več kot tretjina ljudi, starejših od 75 let, trpi za določeno vrsto invalidnosti, ki jih bolj ali manj omejuje. Te številke se bodo s postopnim staranjem prebivalstva EU gotovo še povečale. Večina invalidov vse prevečkrat zaradi fizičnih ali drugih ovir ter diskriminacije ne more v celoti sodelovati v družbi in gospodarstvu.

V Listini EU o temeljnih pravicah je navedeno, da "Unija priznava in spoštuje pravico invalidov do ukrepov za zagotavljanje njihove samostojnosti, socialne in poklicne vključenosti ter sodelovanja v življenju skupnosti." Poleg tega so se Evropska unija in vse njene države članice že s podpisom Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov zavezale, da bodo ustvarile Evropo brez ovir.

"Dostopnost" pomeni, da se invalidom zagotavlja enak dostop do fizičnega okolja, prevoza, informacijskih in komunikacijskih tehnologij in sistemov ter drugih objektov in storitev, kot ga imajo drugi.

Komisija je leta 2010 sprejela celovito strategijo za oblikovanje Evrope brez ovir za invalide do leta 2020. V načrtu je opisano, kako lahko EU in nacionalne vlade invalidom pomagajo uživati njihove pravice.

Eden od ključnih ukrepov je bila pobuda o dostopnosti. Njen cilj je z uporabo pravil standardizacije ali javnega naročanja invalidom zagotoviti dostopnost blaga in storitev, hkrati pa spodbuditi trg EU za medicinsko-tehnične pripomočke. Na podlagi izkušenj iz Združenih držav domnevamo, da se bo ta trg v prihodnjih letih znatno povečal.

Evropska komisija je decembra 2011 začela desettedensko javno posvetovanje o mogočih ukrepih za izboljšanje dostopnosti v Evropi (IP/11/1533). Komisija bo na podlagi rezultatov tega posvetovanja pripravila Evropski akt o dostopnosti. V pripravah bo tudi temeljito proučila učinke različnih strateških možnosti. Komisija namerava predlog predstaviti v letu 2013.

Raziskava Evropske komisije, kaže na trdno prepričanje Evropejcev, da bi morali biti invalidi polno udeleženi v družbi. 97 % vprašanih je mnenja, da bi morali imeti invalidi enake možnosti za šolanje, zaposlitev ali dostop do trgovin kot kdorkoli drug. Po mnenju sedmih od desetih vprašanih bi boljša dostopnost do blaga in storitev precej izboljšala kakovost življenja invalidov, starejših in drugih, na primer staršev z majhnimi otroki. 84 % jih verjame, da bi se z bolj dostopnim blagom in storitvami ustvarile tudi boljše priložnosti za industrijo.

Izboljšanje dostopnosti Evrope za invalide je eden glavnih elementov splošne strategije EU za invalide (IP/10/1505). Evropska komisija trenutno pripravlja predloge za Evropski akt o dostopnosti. Po raziskavi 86 % Evropejcev verjame, da bi podobne ureditve dostopnosti po Evropi invalidom omogočile potovanja, študij in delo v drugih evropskih državah, 78 % pa jih meni, da bi podjetja na podlagi skupnih pravil lažje poslovala na enotnem trgu EU.

Več informacij

Javnomnenjska raziskava Eurobarometer - Pogledi na dostopnost v EU:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm.

Evropska komisija - invalidi:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm.

Nagrada za invalidom prijazno mesto - Access City Award:

www.accesscityaward.eu.

Domača stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding.