O-STA

Poslovna priložnost: Inštrukcije

Če vam je všeč delo z mladimi, imate veliko pridobljenega znanja iz vsaj enega področja in ste vešči pri prenašanju znanja na druge, je morda nudenje učne pomoči oz. inštrukcij pravo za vas. Dobri inštruktorji so namreč vedno iskani.

Vaša ciljna skupina je dokaj velika - učno pomoč lahko nudite osnovnošolcem, dijakom in študentom oz. udeležencem pri izobraževanjih za odrasle. Pri osnovnošolcih in dijakih so najbolj iskane inštrukcije iz matematike, angleščine, nemščine, kemije ipd., pri študentih pa gre večinoma za bolj specializirane predmete, denimo poslovna matematika ali statistika na ekonomskih fakultetah.

Svoje storitve lahko s predhodnim dogovorom z vodstvom oglašujete neposredno na šolah in fakultetah ter v dijaških in študentskih domovih v obliki letakov, plakatov ali vizitk. Lahko se predstavite tudi prek malih oglasov v časopisu, na različnih spletnih straneh, forumih itd. in na ta način pridobite večjo prepoznavnost.

Povezava: http://data.si/blog/2013/12/03/poslovna-priloznost-instrukcije/