O-STA

Vpliv nepremičninskega davka na gospodarstvo

Na včerajšnji nujni seji Odbora Državnega zbora za gospodarstvo so obravnavali problematiko vpliva nepremičninskega davka na gospodarski razvoj. Ta naj bi bil še posebej krivičen do malih podjetnikov in naj bi še nadalje zmanjšal konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

Na eni strani se bo v državnih proračun steklo 200 milijonov evrov, na drugi strani pa bo ravno toliko dodatnih obremenitev. Poslanska skupina SLS je opozorila, da lahko pričakujemo med 10 in 15 odstotno znižanje števila podjetnikov. Kritiko so predvsem osredotočili na davčne stopnje, saj bo stopnja za poslovne in industrijske stavbe in zemljišča 0,75 odstotka, med njimi za energetske objekte in zemljišča 0,40 odstotka. Zemljišča za gradnjo stavb in druga zemljišča bodo obdavčena z 0,50 odstotka. Problematična je tudi baza vrednosti nepremičnin, ki bo osnova za obdavčitev.

Zagovorniki zakona so dejali, da zakon sledi načelu, naj tisti, ki imajo več, tudi plačajo več. Trenutna nepremičninska obdavčitev dosega 0,6 bruto domačega proizvoda (BDP), bodoča pa bo dosegala 1,2 odstotka BDP, kar je še vedno manj kot povprečje v državah članicah Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Vir: IUS INFO

http://data.si/blog/2013/12/06/vpliv-nepremicninskega-davka-na-gospodarstvo/