O-STA

V NLB pozdravljamo napoved ministra Gregorja Viranta, da bo podal pobudo za uskladitev zakonskih podlag

Čeprav ostro zavračamo očitke ministra Gregorja Viranta, obenem pozdravljamo njegovo pobudo za spremembo zakonskih podlag, ki bodo zagotovo odpravile nejasnosti, s katerimi smo se do nedavna srečevali pri postopkih naznanitev sumov in preiskave preteklih ravnanj, povezanih z domnevnimi nepravilnostmi v banki. NLB je že večkrat javno poudarila, da je prav preiskovanje in ugotavljanje odgovornosti za nepravilnosti v preteklosti, ena od ključnih sestavin temeljite preobrazbe banke. Zato banka ves čas konstruktivno sodeluje s posebno preiskovalno skupino in tožilci. Prav tako je NLB tudi sama podala pobudo za spremembo zakonodajnih podlag z namenom doslednejšega zavarovanja dokazov v preiskovalnih postopkih.

V banki imamo za vsako posredovano naznanilo o kaznivem dejanju že zbrano ustrezno dokumentacijo. In prav zaradi želje po hitrejšem procesu predaje ustreznih dokaznih gradiv, banka ves čas preučuje zakonske določbe. Nedavna izjava guvernerja Banke Slovenije, ki je z dodatno interpretacijo v novembru nekoliko razjasnila določene zakonodajne nejasnosti, s katerimi smo se srečevali, je omogočila, da smo lahko v tem tednu že izročili dodatna dokazna gradiva za nekatere predhodno naznanjene primere sumov nepravilnosti. To dokazuje našo odzivnost in zavezanost k aktivnemu sodelovanju v preiskovalnih postopkih.

Zato v NLB pozdravljamo napoved ministra za notranje zadeve Gregorja Viranta, da bo sam podal pobudo za uskladitev zakonskih podlag, na kar je NLB že večkrat opozorila pristojne organe.

V tem tednu priložili dodatna dokazna gradiva

V letošnjem letu smo organom pregona v obravnavo predali več kot 30 primerov. V tej fazi se osredotočamo predvsem na 100 največjih primerov, ki so povezani s skoraj 75 odstotkov vseh rezervacij za slaba posojila v minulih letih in drugimi nepravilnostmi. Aktivnosti bomo pospešeno nadaljevali, zato se bo število predanih primerov nenehno povečevalo.

Korporativno komuniciranje