O-STA

HP ArcSight Management Center

9.12.2013

HP ArcSight, uveljavljeni proizvajalec rešitev za upravljanje z informacijsko varnostjo in skladnostjo namenjenih odkrivanju in zmanjševanju poslovnih tveganj, ki ga v Sloveniji uradno zastopa podjetje REAL security d.o.o.,

je novembra 2013 predstavil novo orodje - HP ArcSight Management Center (ArcMC) - ki bo omogočalo centralizirano upravljanje, konfiguracijo in nadzor vseh komponent HP ArcSight SIEM. V rešitev za enkrat še nista vključeni ArcSight Express / SIEM, vendar tudi to bo na voljo.

Centralizirano upravljanje SIEM rešitev

HP ArcSight Management je orodje za centralizirano upravljanje HP ArcSight rešitev za upravljanje dnevniških zapisov in varnostnih dogodkov (SIEM), ki združuje upravljanje, konfiguracijo in spremljanje distribuirane postavitve za velika podjetja. HP ArcMC 1.0 podpira konsolidirano, poenoteno upravljanje:

- programske opreme za zbiranje dnevniških zapisov in dogodkov - HP ArcSight SmartConnector, ArcSight FlexConnector,

- vseh različic rešitev (sw, hw) za izvajanje in upravljanje SmartConnector-jev - HP ArcSight Connector Appliance,

- vseh različic rešitev (sw, hw) za hranjenje in upravljanje dnevniških zapisov - HP ArcSight Logger.

V naslednjih različicah b v sistem v celoti vključeno še upravljanje:

- napredne SIEM rešitve - HP ArcSight ESM,

- SIEM rešitve za srednje velika podjetja - HP ArcSight Express.

Ključne prednosti

· Centralizirana konzola za poenoteno upravljanje vseh HP ArcSight rešitev za zbiranje, hranjenje in analizo varnostnih dogodkov.

· Enostavnost nameščanja, upravljanja in razširljivost.

· Enostavno upravljanje velikih distribuiranih namestitev zagotavlja dodatne opcije za rast postavitve.

· Poenostavljeno upravljanje sprememb preko enotne upravljalne konzole

· Optimizacija investicij v varnostne rešitve s hitrim povračanjem vložkov.

Nekaj funkcij:

- Create Configurations and Push,

- Manage ArcSight Products Remotely and in Bulk,

- Add Hosts to Create Multiple Managed Nodes Quickly,

- Monitoring,

- System Backup and Restore,

- Take System Snapshots,

- Manage Repositories.

Avtor: Robert Lubej

Domača stran:

http://www8.hp.com/us/en/software-solutions/software.html?compURI=1314386#tab=TAB3

O podjetju ArcSight

HP ArcSight je priznan proizvajalec uveljavljenih rešitev za upravljanje z informacijsko varnostjo in skladnostjo, s katerimi je mogoče inteligentno odkrivati in zmanjševati poslovna tveganja v organizacijah vseh vrst in velikosti. Vse rešitve podjetja so načrtovane tako, da so primerne tudi za najbolj kompleksne in geografsko razpršene organizacije z različnimi tehnologijami, dobavitelji in tipi infrastruktur. ArcSight je edini od dobaviteljev drugih komponent povsem neodvisni ponudnik rešitev za odkrivanje, ovrednotenje in ukrepanje proti napadom od zunaj, notranjim nevarnostim in kršitvam zahtev o skladnosti.

Od konca leta 2010 je ArcSight v lasti podjetja HP in se v javnosti pojavlja kot HP ArcSight ali ArcSight An HP Company.

Več o podjetju najdete na spletnih straneh: http://www.arcsight.com

Dodatne informacije:

Robert Lubej, projektni vodja

robert.lubej@real-sec.com

REAL security d.o.o.

Meljska cesta 1

2000 Maribor

tel.: 02 234 74 74

http://www.real-sec.com info@real-sec.com