O-STA

Novosti pri nezgodnih šolskih zavarovanjih

Adriatic zavarovalna družba je tudi letos pripravila nekaj pomembnih novosti pri nezgodnih zavarovanjih za otroke, šolsko mladino, dijake in zlasti študente. Študentom je Adriatic letos ponudil cenejše zavarovanje in dodal tudi novo zavarovalno kritje, dnevno odškodnino oz. dnevno zavarovalnino.

Adriatic ponuja kakovostna in cenovno ugodna zavarovanja, letne zavarovalne premije se gibljejo od 1.300 do 7.000 tolarjev, zavarovalne vsote za kritje ob 100 % invalidnosti pa od 2,7 do 9 milijona tolarjev. Zavarovalne vsote za študente znašajo od 6 do 9 milijonov tolarjev, premije pa od 3.000 do 5.000 tolarjev.

V Adriaticovi ponudbi je kar sedem različnih kritij, ki nudijo nadomestilo stroškov zaradi nezgode, dnevno zavarovalnino za bolnišnične dni, nadomestilo stroškov prevoza s helikopterjem, kritje za invalidnost, invalidnost plus, kritje za izgubo življenja zaradi nezgode ter kritje za izgubo življenja zaradi bolezni.

Slednjega ne nudijo vse zavarovalnice na slovenskem trgu, posebna prednost Adriaticove ponudbe pa je tudi dodatno kritje nastanitve spremljevalca otroka, ki je zaradi nezgode v bolnišnici in to, da pri Adriaticu ne veljajo nobene omejitve za športnike. Zavarovanje velja torej tudi v primeru, ko šolarji, dijaki in študentje sodelujejo kot registrirani člani športnega kluba ali registrirane športne organizacije.

V primerjavi z leti poprej se je pri Adriaticu povsem spremenil način sklepanja zavarovanja za to populacijo. Zdaj vsak otrok prejme zloženko, ki vsebuje tudi posebno položnico, vse več nezgodnih zavarovanj pa sklenejo po internetu. To pomeni, da so vrtcem in šolam olajšali delo, saj ti ne zbirajo več denarja za šolska zavarovanja. Starši oziroma študentje ga sklenejo preprosto tako, da odpošljejo prijavnico z že poravnano poštnino in poravnajo položnico.

Vse več zavarovancev se odloča za sklepanje zavarovanj po internetu (www.adriatic.si), kjer Adriatic sklepa zavarovanja že tretje leto. Na tem naslovu pa si lahko vsakdo še pred sklenitvijo zavarovanja prebere ne le splošna navodila, temveč tudi podrobne zavarovalne pogoje, na voljo pa so tudi na šolah, na vseh enotah Adriatica in na brezplačni telefonski številki 080/11 10.

Poudariti je še potrebno, da zavarovalna družba Adriatic jamči za izplačilo zavarovalnine ne glede na to, kje je do nezgode prišlo, ali je to doma, v vrtcu, šoli, na fakulteti, ali v tujini. Vsa zavarovalna kritja veljajo vse šolsko leto, tudi med počitnicami, 24 ur na dan.

___________________________________________________________________________

* Podrobnejše informacije na strani www.adriatic.si in v Adriaticu, Sektor za odnose z javnostmi, podrobnejša ponudba pa na 2. strani sporočila za medije.

V tabeli prikazujemo premije in zavarovalne vsote posameznih kritij za otroke, učence in dijake za šolsko leto 2002/2003.

Izplačilo ob 100% invalidnostiInvalidnostIzguba življenja zaradi nezgodeIzguba življenja zaradi bolezniDnevno nadomestilo za boln. dniNadomestilo str.prevoza s helikopterjemNadomestilo stroškov zaradi nezgodepremija
A9.000.0006.000.0002.000.0001.000.0006.200do 500.000do 25.0007.000
B7.500.0005.000.0001.600.000800.0005.200do 400.000do 25.0005.500
C6.000.0004.000.0001.100.000550.0003.200do 275.000do 25.0003.800
D3.000.0002.000.000600.000300.0001.300do 150.000do 25.0002.700
E2.700.0001.800.000400.000200.000800do 100.000-1.300

Študentje se lahko odločajo med tremi kombinacijami, dnevno nadomestilo se giblje med 300 in 500 tolarjev na dan. V tabeli si lahko ogledate ponudbo za študentsko leto 2002/2003.

Izplačilo pri 100% invalidnostiInvalidnost +Izguba življenja zaradi nezgodeIzguba življenja zaradi bolezniStroški prevoza s helikopterjemDnevno nadomestilo za bolnišnične dniDnevno nadomestiloLetna premija
A6.000.0003.000.0001.000.000400.000do 225.0007003003.000
B7.000.0003.500.0001.250.000500.000do 275.0008505004.000
C9.000.0004.500.0001.500.000600.000do 325.0001.0006005.000

V premiji je že obračunan davek od prometa zavarovalnih poslov.