O-STA

Ugledna nagrada študentom Elektrotehnike

Elektrotehniki so dejavni na mnogih področjih, s svojim znanjem pa se dotikajo različnih sfer družbenega življenja. Zato je prav, da so že kot študentje za svoj trud nagrajeni z ugledno nagrado.

Pod organizacijsko taktirko Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in pod sponzorskim okriljem Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED, bo v ponedeljek, 16. decembra 2013, podeljena tradicionalna nagrada Prof. Dr. Vratislava Bedjaniča. Uveljavljene in priznane nagrade bodo podeljene na Fakulteti za elektrotehniko in predstavljajo memorial prof. Vratislavu Bedjaniču. Slednji velja za izjemno prodornega strokovnjaka za elektroenergetiko in je leta 1945 sodeloval pri nastajanju in organiziranju slovenske elektroindustrije. Nagrade za izjemna akademska dela s področij elektroenergetike in avtomatizacije so podeljene pod zahtevnimi in selektivnimi kriteriji. Vsa nagrajena dela izkazujejo poleg visoke raziskovalno strokovne relevantnosti tudi dosledno naravnanost h gospodarski uporabnosti rezultatov.

Do sedaj je bilo podeljenih 277 nagrad, večina nagrajencev pa navdušuje s svojimi dosežki: nekateri so ugledni raziskovalci ali univerzitetni profesorji, drugi pa gospodarstveniki in strokovnjaki z mednarodnim ugledom v evropskih in svetovnih strokovnih združenjih. Glede na odličen sloves nagrajencev lahko sklepamo, da se tudi letošnjim prejemnikom nagrad odpirajo perspektivne kariere. To pa je v času restriktivnih gospodarskih razmer, ko predstavlja znanje eno ključnih primerjalnih prednosti hitrejšega razvoja in globalne konkurenčnosti, odlična novica.