O-STA

Plenarno zasedanje Mestnega parlamenta mladih

Mestni parlament mladih je zaživel kot program Evropske prestolnice mladih Maribor 2013. Imenovan kot program in ne projekt, ker je bila ideja, da bi se projekti nadaljevali naprej in gradili na svoji zgodbi tudi v prihajajočih letih. Program je umeščen v sklop strukturiranega dialoga, katerega namen je vzpostavitev trajnega sistema dialoga z mladimi na lokalni ravni.

Plenarno zasedanje bo potekalo 13. decembra 2013 ob 13.00 uri na Pravni fakulteti v Mariboru (Mladinska ulica 9, 2. nadstropje, predavalnica Auditorium Maximum). Na zasedanju bodo mlade poslance nagovorili: poslanka Evropskega parlamenta mag. Tanja Fajon, poslanec dr. Milan zver ter župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec.

Problemsko izhodišče programa Mestni parlament mladih predstavlja nevključevanje mladih v postopke odločanja o zadevah javnega pomena na lokalni ravni in tudi nepripravljenost mladih sodelovati v konvencionalnih načinih politične participacije. Takšno alarmantno stanje je pokazalo več ključnih analiz vedenja mladih.

Parlament predstavlja orodje aktivnega državljanstva, ki mladim daje možnost analiziranja področja, problemov in predlaganja rešitev. Mladim je potrebno omogočiti udejstvovanje, jih spodbujati v participacijo in razmišljanje o prihodnosti. Zgodbo pa morejo ustvariti sami in na koncu jim je vsekakor potrebno tudi prisluhniti. Mladi so v parlamentu delovali v dveh odborih, odboru za zaposlovanje in odboru za neposredno demokracijo. Pobude, ki jih bodo javnosti predstavili, so njihova zgodba, vidik mladih, kako izboljšati stanje na teh področjih v Mestni občini Maribor:

PRVA POBUDA - PARTICIPATIVNI PRORAČUN

DRUGA POBUDA - MLADI ZA MLADE

TRETJA POBUDA - PRVI KORAK

Na dogodku bo prisotna tudi informacijska točka Evropske unije Europe Direct Maribor, ki bo predstavljala evropske institucije. Na voljo bodo tudi brezplačne publikacije

***

Več o programu: Miran Vrbanić, 02 234 21 32, miran.vrbanic@zavodpip.si, http://www.zavodpip.si/mladina/82.

Facebook stran: https://www.facebook.com/MestniParlamentMladih.

Več o Evropski prestolnici mladih: http://www.mb2013.si/.