O-STA

Vabilo na 7. sejo Glavnega odbora ZZB NOB Slovenije

Na podlagi 25. člena Statuta Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije sklicujem

7. sejo Glavnega odbora ZZB NOB Slovenije,

ki bo v četrtek, 19. decembra 2013, ob 10. uri v veliki sejni dvorani Družbenega centra Ljubljana - Bežigrad, Linhartova cesta 13

Predlog dnevnega reda:

1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarice in overiteljev zapisnika;

2. Verifikacija mandatov novih članov Glavnega odbora;

3. Predlog za predčasno razrešitev predsednika Zveze iz zdravstvenih razlogov in njegovo izvolitev za častnega predsednika Zveze;

4. Izvolitev novega predsednika Zveze;

5. Razrešitev in izvolitev člana predsedstva Zveze;

6. Program nalog Zveze za leto 2014;

7. Finančni načrt Zveze za leto 2014;

8. Druga medsebojna obvestila in dogovori.

S tovariškimi pozdravi!

PREDSEDNIK

ZZB NOB SLOVENIJE

Janez Stanovnik