O-STA

Pobude Mestnega parlamenta mladih

Mestni parlament mladih je zaživel kot program Evropske prestolnice mladih Maribor 2013. Problemsko izhodišče programa predstavlja nevključevanje mladih v postopke odločanja o zadevah javnega pomena na lokalni ravni in tudi nepripravljenost mladih sodelovati v konvencionalnih načinih politične participacije. Takšno alarmantno stanje je pokazalo več ključnih analiz vedenja mladih.

Parlament predstavlja orodje aktivnega državljanstva, ki mladim daje možnost analiziranja področja, problemov in predlaganja rešitev. Mladim je potrebno omogočiti udejstvovanje, jih spodbujati v participacijo in razmišljanje o prihodnosti. Zgodbo pa morejo ustvariti sami in na koncu jim je vsekakor potrebno tudi prisluhniti. Mladi so v parlamentu delovali v dveh odborih, odboru za zaposlovanje in odboru za neposredno demokracijo. Pobude, ki so jih v petek 13. decembra 2013 predstavili javnosti, so njihova zgodba, vidik mladih, kako izboljšati stanje na teh področjih v Mestni občini Maribor. Na koncu plenarnega zasedanja so pobude bile predane predstavniku občine. Na zasedanju so mlade poslance osebno nagovorili poslanka Evropskega parlamenta mag. Tanja Fajon, poslanec Evropskega parlamenta dr. Milan Zver in župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec.

Celoten dokument si lahko snamete na sledeči povezavi: http://www.zavodpip.si/images/stories/Pobude_Mestnega_parlamenta_mladih.pdf.