O-STA

NLB danes prenesla terjatve na DUTB

NLB je danes, 20. decembra, zaključila vse potrebne aktivnosti za prenos terjatev na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) in izvedla preknjižbo terjatev. Z današnjim podpisom Pogodbe o upravljanju premoženja v povezavi z ukrepi za krepitev stabilnosti banke med NLB d.d. in DUTB smo uredili medsebojne pravice in obveznosti glede upravljanja premoženja v obdobju, ko bo potekala predaja dokumentacije. Z dogovorom, ki je sestavni del pogodb, smo prižgali zeleno luč za pravni in knjigovodski prenos terjatev banke na DUTB, ki bo zaključen danes do konca dneva. Prenos terjatev se bo posledično odrazil tudi v bilanci banke ob koncu leta. NLB bo v zameno za terjatve dobila obveznice DUTB z jamstvom Republike Slovenije.

Fizični prenosi dokumentacije bodo izvedeni postopno v petih fazah. Gre za prenos obsežne dokumentacije, ki vsebuje več kot 1000 kreditnih map. Glede na obsežnost dokumentacije bo fizična predaja le-te predvidoma potekala do aprila 2014.

Ob prenosu terjatev na DUTB je predsednik uprave Janko Medja povedal, da je ob izvedeni dokapitalizaciji to za NLB pomemben mejnik, na katerega smo se NLB pripravljali že od pomladi. Takrat smo naredili pomemben korak z oblikovanjem področja za nestrateške dejavnosti s ciljem operativne razmejitve med strateškim in nestrateškim delom NLB d.d.. Z izvedeno dokapitalizacijo in prenosom terjatev na DUTB se bo banka ob koncu leta 2013 bistveno razbremenila večine bremen iz preteklosti, kar ji bo omogočilo doseganje zastavljenih poslovnih ciljev kot uspešne poslovne banke.

Korporativno komuniciranje