O-STA

Ugodni mikrokrediti z novim letom

Z novim letom prihajajo ugodni mikrokrediti. Slovenski podjetniški sklad bo objavil Javni razpis za mikrokredite z razpisano kvoto 5 milijonov EUR. Mikro in mala podjetja bodo lahko prejela do 25.000 EUR kredita.

Prednosti razpisa bodo enostavnejši in hitrejši postopek pridobivanja kredita, nižje zahteve po zavarovanju, nižja obrestna mera in možnost koriščenja moratorija pri vračilu kredita.

Mikrokrediti bodo namenjeni kritju manjših materialnih stroškov, manjših nematerialnim stroškov (na primer nakupu patentnih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja) ter kritju stroškov obratnih sredstev (kot na primer nakupu materialna, nakupu trgovskega blaga, opravljenim storitvam ali za plače).

Temeljni kriterij bodo enostavni in jasni podatki glede potenciala podjetja v prihodnje in zdrava finančna struktura.

Slovenski podjetniški sklad je javna finančna institucija Republike Slovenija namenjena dodeljevanju finančne podpore in spodbud podjetniškemu sektorju v Sloveniji. Vsako leto razpisujejo državne pomoči za razvojno-širitvene investicije mikro, malih in srednjih velikih podjetij v Sloveniji.

http://data.si/blog/2013/12/23/ugodni-mikrokrediti-z-novim-letom/