O-STA

Komisija je nagrado za invalidom prijazno mesto za leto 2014 podelila Göteborgu

Evropska komisija je razglasila, da nagrado za invalidom prijazno mesto (Access City Award) za leto 2014 prejme Göteborg. Nagrada pomeni priznanje Göteborgu za izjemno prizadevanje za izboljšanje dostopnosti za invalide in starejše. Nagrado za leto 2014 organizirata Evropska komisija in Evropski invalidski forum, podeljena pa bo v Bruslju v okviru prireditve "Dostopen turizem v Evropi", ki bo potekala ob vsakoletnem evropskem dnevu invalidov in evropskem dnevu turizma. Nagrada je namenjena spodbujanju mest z vsaj 50 000 prebivalci k izmenjavi izkušenj in izboljšanju dostopa za dobro vseh nas.

",Mesto za vsakogar!' - se glasi slogan Göteborga. Letošnja nagrada za invalidom prijazno mesto kaže na to, da za Göteborg to ni le slogan," je dejala podpredsednica Komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. "Göteborgu je do nagrade pomagal njegov pristop, s katerim skrbi, da so v družbo vključeni tudi ljudje s kakršnimi koli posebnimi potrebami. Invalidi se v vsakdanjem življenju še vedno soočajo s številnimi ovirami, vendar si mesta kot je Göteborg, prizadevajo, da bi življenje postalo bolj dostopno za vse. Čestitamo Göteborgu."

Zavezanost Göteborga izboljšanju dostopnosti prevoza, nastanitve, dela in zaposlovanja je dober primer, ki bi mu v prihodnosti lahko sledila tudi druga evropska mesta. Pri lažje dostopnih stanovanjih imajo invalidi prednost. Na področju zaposlovanja se vsako leto približno 300 delovnih mest opremi z ustreznimi pripomočki za olajšanje dela. Mesto si tudi sistematično prizadeva za izboljšanje dostopnosti javnih ustanov, in sicer s konkretnimi ukrepi za lažji dostop do zabaviščnih parkov, igrišč in göteborške univerze.

Drugo nagrado za invalidom prijazno mesto je prejel Grenoble (Francija) in tretjo Poznan (Poljska) -, saj sta obe mesti pokazali velik napredek na področju dostopnosti prevoza, izobraževanja, nastanitve, nakupovanja, kulture, športa, turizma in zaposlovanja.

Evropska komisija s posebno omembo nagrajuje mesta, ki so vodilna pri doseganju dostopnosti v smislu grajenega okolja, prevoza, informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter javnih ustanov in storitev. Letos so bila s posebno omembo nagrajena mesta:

· Belfast, Združeno kraljestvo, za "grajeno okolje in javne prostore",
· Dresden, Nemčija, za "informacijske in komunikacijske tehnologije",
· Burgos, Španija, za "javne ustanove in storitve",
· Malaga, Španija, za "prevoz in z njim povezano infrastrukturo".

Prejšnji dobitniki nagrade za invalidom prijazno mesto so Avila v Španiji (IP/10/1641), Salzburg v Avstriji (IP/11/1492) in Berlin v Nemčiji (IP/12/1309).

Ker dostopnosti v Evropi ne morejo zagotavljati izključno javni organi, Evropska komisija prav tako organizira srečanje na visoki ravni o rasti in dostopnosti, na katerem se bodo ob evropskem dnevu invalidov srečali vodilni predstavniki podjetij in združenj uporabnikov. Cilj srečanja je razpravljati o tem, kako lahko postanejo izdelki in storitve v Evropi lažje dostopni.

Ozadje

Nagrada za invalidom prijazno mesto

Nagrada za invalidom prijazno mesto je bila prvič podeljena leta 2010 za krepitev ozaveščenosti in spodbujanje pobud za dostopnost v evropskih mestih z več kot 50 000 prebivalci. Nagrada spodbuja zagotavljanje enakega dostopa do življenja v mestu za invalide. Pobuda je namenjena spodbujanju mest pri izmenjavi inovativnih in dobrih praks.

Nagrada se podeli mestu, ki je občutno in trajnostno izboljšalo dostop do temeljnih vidikov mestnega življenja ter predstavilo konkretne načrte za nadaljnje izboljšave. Nagrajeni so ukrepi na naslednjih področjih:

· grajeno okolje in javni prostori,
· promet in z njim povezana infrastruktura,
· komunikacijski in informacijski sistemi, vključno z novimi tehnologijami (IKT), ter
· javne ustanove in storitve.

Izbirni postopek evropske žirije za nagrado za invalidom prijazno mesto za leto 2014

V prvi krog izbora na nacionalni ravni sta se prijavili 102 mesti iz 23 držav članic, ki sta izpolnjevali merila za sodelovanje pri natečaju. V nacionalnih žirijah v državah članicah so sodelovali invalidi in strokovnjaki iz javne uprave. Za izbor na evropski ravni so lahko predlagali največ tri mesta, tako je bilo nominiranih 33 mest, med katerimi je evropska žirija izbrala nagrajenca za invalidom prijazno mesto 2014.

Evropska žirija, v kateri so sodelovali strokovnjaki za dostopnost in predstavniki Evropskega invalidskega foruma ter Evropske platforme AGE, je ocenila omenjenih 33 mest ter izbrala zmagovalca, drugo- in tretjeuvrščenega ter štiri mesta, ki so si zaslužila posebno omembo.

Politika EU o dostopnosti

Izboljšanje dostopnosti Evrope za invalide je eden glavnih elementov splošne strategije EU o invalidnosti za obdobje 2010-2020, ki zagotavlja splošen okvir za ukrepe na področju invalidnosti in dostopnosti na ravni EU kot dopolnilo in podporo ukrepom držav članic. Posebne določbe o dostopnosti so vključene v zakonodajo EU na področjih, kot sta promet in elektronske komunikacijske storitve.

EU za izboljšanje dostopnosti grajenega okolja, IKT, prometa in drugih področij ter za krepitev vseevropskega trga za dostopne izdelke in storitve poleg zakonodaje in politike uporablja tudi različne druge instrumente, kot so raziskave in standardizacija.

EU si prizadeva tudi za izboljšanje delovanja trga podpornih tehnologij v korist invalidov in podpira pristop "oblikovanja za vse", ki koristi večjemu delu prebivalstva, kot so starejši in osebe z omejeno mobilnostjo.


Več informacij

Več o nagradi za invalidom prijazno mesto Access City Award na:

http://ec.europa.eu/justice/events/access-city-award-2014/index_sl.htm

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm

Dostopen turizem v Evropi ob evropskem dnevu invalidov in evropskem dnevu turizma: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/events/eventedpd2013_en.htm

Evropska strategija o invalidnosti za obdobje 2010-2020 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-strategy/index_en.htm in http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0636:EN:NOT

Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_en.htm

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding: http://ec.europa.eu/reding.

Spremljajte podpredsednico Viviane Reding na Twitterju: @VivianeRedingEU

Spremljajte GD za pravosodje na Twitterju: @EU_Justice


Kontakti:
Mina Andreeva (+32 22991382)
Natasha Bertaud (+32 22967456)