O-STA

Nove naloge Stanovanjskega sklada Republike Slovenije

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, bo skupaj s 55 občinami že v letu 2001 začel graditi socialna in neprofitna najemna stanovanja - Nov razpis ugodnih stanovanjskih posojil za nakupe stanovanj

Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, je na današnji seji, ki jo je vodil predsednik sveta, minister mag. Janez Kopač, obravnaval projekt soinvestiranja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, in občin pri zagotavljanju socialnih in neprofitnih najemnih stanovanj.

Med 105 predlaganimi projekti 85 občin se je nadzorni svet odločil, da bo Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, soinvestiral v tiste projekte, ki omogočajo začetek gradnje v letu 2001 pod pogojem, da bodo zagotavljali cenejša in kvalitetnejša stanovanja.Takih predlaganih občinskih projektov je okrog 65. Višino deleža Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, pa bo določil nadzorni svet na svoji naslednji seji.

Nadzorni svet je določil tudi nov razpis ugodnih dolgoročnih stanovanjskih posojil Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, po katerem bodo posojila namenjena državljanom, ki prvič rešujejo svoj stanovanjski prablem z nakupom stanovanja. Predvidena vsota za ta razpis, ki bo objavljen že naslednji teden, je 5,5 milijarde tolarjev. Vloge bodo prosilci lahko oddali od 3. do 10. septembra 2001 s priporočeno pošiljko.