O-STA

Nakup poslovnega deleža družbe SAŠA inkubator, d. o. o.

Velenje, 5. februar 2014 - Včeraj so na 25. seji Sveta Mestne občine Velenje svetnice in svetniki odločali tudi o sklepu o soglasju Mestne občine Velenje k nakupu poslovnega deleža družbe SAŠA inkubator, družbe za podjetniško in poslovno svetovanje, d. o. o.


Mestna občina Velenje bo pristopila k nakupu 60 % poslovnega deleža družbe SAŠA inkubator, d. o. o., ter tako prevzela večinski delež v družbi. Ostali družbeniki so še Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija, d. o. o., z 20 % deležem ter Šolski center Velenje in TehnoCenter Univerze v Mariboru z 10 % deležema.

Podjetniški inkubator je družba, ki bo v prihodnje za lokalno skupnost zelo pomembna. Gre za organizacijo, ki bo pomagala vsem, ki vstopajo v poslovni svet, in sicer tako s strokovno podporo kot tudi z ugodnimi prostorskimi pogoji. Glavna naloga inkubatorja bo zadržati mlade talente v domači občini ter jim pomagati v prvih letih delovanja, če se bodo odločili za ustanovitev lastnega podjetja. Obenem je nova finančna perspektiva 2014-2020 naravnana tako, da bo velik delež sredstev dostopen podpornemu okolju za podjetništvo in ne občinam, torej bo inkubator lahko tudi nosilec oziroma prijavitelj projektov za razvoj podjetništva.

Na 8. Javni poziv za razvoj regij namerava Mestna občina Velenje prijaviti dva projekta, oba vezana na podjetništvo. Prvi je investicijski (ureditev novih poslovnih prostorov, namenjenih podjetnikom), pri drugem pa ne gre za investicijo, temveč za sofinanciranje programov podjetniškega inkubatorja.

Mestna občina Velenje si za izboljšanje pogojev za razvoj gospodarstva prizadeva na več načinov. Med drugim smo v zadnjem obdobju že dvakrat znižali komunalni prispevek, lansko leto pa smo sprejeli Odlok o spodbujanju podjetništva ter na podlagi tega izvedli prvi razpis za spodbujanje novih naložb, za katerega smo namenili 50 tisoč evrov proračunskih sredstev.

Tudi letos bo Mestna občina Velenje objavila javni razpis za spodbujanje podjetništva. Sredstva (200 tisoč evrov) bomo namenili za tri ukrepe: nove naložbe, nova delovna mesta ter sofinanciranje najemnin v mestnem središču. Pri slednjem bomo poseben poudarek namenili oživljanju dejavnosti v tistih poslovnih prostorih, ki so sedaj prazni.