O-STA

Podjetji Coca-Cola in Green Mountain Coffee Roasters sklenila dolgoročno globalno strateško partnerstvo

Podjetje Coca-Cola v partnerstvo z Green Mountain Coffee Roasters pri lansiranju nove platforme Keurig za hladne pijače; Coca-Cocal bo kupla 10-odstotni manjšinski lastniški delež v Green Mountain Coffee Roasters za 1,25 milijarde ameriških dolarjev

ATLANTA in WATERBURY --(BUSINESS WIRE)-- Coca-Cola in Green Mountain Coffee Roasters sta sporočila, da sta podpisala desetletno pogodbo o sodelovanju pri razvoju in uvedbi globalnega portfelja znamk podjetja Coca-Cola za uporabo pri GMCR-jevem načrtovanem Keurig Cold domačem sistemu za hladne pijače. Globalni strateški sporazum predvideva sodelovanje GMCR-ja in Coca-Cole pri širjenju Keurig Cold sistema za pijače med uporabniki širom po svetu. Z namenom združiti dolgoročne interese sta podjetji podpisali tudi pogodbo o nakupu delnic, v skladu s katero bo Coca-Cila kupila manjšinski 10-odstotni kapitalski delež v GMCR.

Pogodba predvideva, da bo Coca-Cola kupila 16.684.139 novo izdanih delnic GMC za približno 1,25 milijarde dolarjev, kar predstavlja približno 10-odstotni lastniški delež v GMCR (potem ko izdaja delnic stopi v veljavo). Novo izdane delnice so vrednotene na 74,89 ameriških dolarjev, kar je drseče 50-dnevno povprečje cene ob današnjem zaprtju borze, tehtano z obsegom trgovanja.

Kot del strateškega sodelovanja bo GMCR ekskluzivni partner Coca-Cole pri proizvodnji in prodaji Coca-Colinih, na pripravkih osnovanih hladnih pijač, v ločenih embalažah. Podjetji bosta prav tako raziskovali nove možnosti za sodelovanje v okviru platforme Keurig.

"Menimo, da je globalno strateško partnerstvo s Coca-Colo pri našem Keurig Cold domačem sistemu za pijače različnih znamk izjemna priložnosti za optimiziranje in pospeševanje rasti v kategoriji hladnih pijač, s tem ko uporabnikom omogočimo, da na inovativen in pripraven način na sveže pripravijo svoje najljubše hladne pijače preko pritiska na gumb," je povedal predsednik in izvršni direktor GMCR Brian P. Kelley. "To globalno povezovanje kombinira Coca-Coline edinstvene prednosti na področju blagovnih znamk, distribucije in trženja z GMCR-jevo tehnologijo in znanje na področju sistemov za pijače."

"Naša Vizija 2020 zahteva odločne in pravočasne poteze, s pomočjo katerih nenehno izboljšujemo in razvijamo naš globalni sistem in najbolje ustrežemo svojim strankam po vsem svetu," je povedal Muhtar Kent, predsedujoči in izvršni direktor Coca-Cole. "Ta sporazum izkazuje naš ustvarjalni pristop k partnerstvom in sposobnost, da prepoznamo in ostanemo v ospredju potrošniških trendov, ki poganjajo industrijo. Naveza Coca-Colinega vodilnega položaja na področju blagovnih znamk in globalne prisotnosti ter GMCR-jeve inovativne tehnologije nam bo omogočila unovčiti mnoge vznemirljive priložnosti v industriji hladnih pijač v segmentu pijač v ločenih embalažah in osnovanih na pripravkih. Pomembno je, da to partnerstvo našim strankam omogoča praktičen način - preko priprave doma - za uživanje znamk, ki jih imajo radi."

Investicija bo po pričakovanjih zaključena marca 2014, saj je še predmet običajnih zaključnih pogojev, vključno z potrebnimi regulatornimi dovoljenji.

GMCR Keurig Cold sistem za pijače v ločenih embalažah je trenutno v fazi razvoja in bo po pričakovanjih na voljo v fiskalnem letu 2015. Keurig Cold bo uporabljal natančno sestavljene pripravke za enkratno pripravo svežih hladnih pijač, vključno z gaziranimi pijačami, vodo z dodanimi okusi, športnimi pijačami in čaji. Ta bo mogoča v domovih kupcev zgolj z dotikom na gumb, preprosto, kakovostno in raznoliko, torej na način, ki ga imajo potrošniki v Severni Ameriki tako radi pri Keurig platformi za tople pijače. Sistem za hladne pijače bo po pričakovanjih zasnovan na podoben način odprte platforme kot Keurig sistem za vroče pijače.

GMCR-jeva uporaba kupnine

GMCR načrtuje obsežen program za odkup lastnih delnic, s čimer bo omili razvodenitev. To bo izvedeno v okviru obstoječega dovoljenja za odkup v vrednosti 1,1 milijarde dolarjev. Nadalje namerava GMCR uporabiti del prihodkov z naslova povišanja kapitala za financiranje pričakovanih izdatkov za svoj Keurig Cold sistem za pijače v prihodnjih nekaj letih.

BofA Merrill Lynch je deloval kot finančni svetovalec GMCR, Baker & McKenzie LLP pa je pravni svetovalec.

O podjetju Green Mountain Coffee Roasters (GMCR)

GMCR je eno vodilnih podjetij na področju specialne kave in kavnih strojčkov in je poznan po svojih nagrajenih kavah, inovativni Keurig Single Cup tehnologiji za pripravo kave in družbeno odgovornih poslovnih praksah. GMCR podpira lokalne in globalne skupnosti, saj vlaga v trajnostno pridelano kavo in daruje del svojih dobičkov pred profitom za socialne in okoljske projekte. Za več informacij obiščite: www.gmcr.com. Za nakup izdelkov Keurig in Green Mountain Coffee obiščite: www.Keurig.com, www.greenmountaincoffee.com ali www.keurig.ca.

GMCR redno objavlja informacije, ki bi lahko bile koristne investitorjem, v sekciji za investitorje na svoji spletni stratni www.GMCR.com. To vključuje sporočila za javnost in celotna finančna poročila, kot so poslana tudi ameriški agenciji za trg vrednostnih papirjev SEC. Podjetje svetuje investitorjem, da redno preverjajo ta segment spletne strani zaradi morebitnih pomembnih informacij in novic. Če se naročijo na servis avtomatičnih novic preko elektronskih sporoči, lahko posamezniki prejemajo tudi novice neposredno od GMCR, takoj ko so objavljene.

GMCR opozorilo glede izjav o prihodnosti

Določene informacije v tem sporočilu vsebujejo "izjave o prihodnosti". Te je mogoče prepoznati po tem, da se ne nanašajo zgolj na zgodovinska ali trenutna dejstva. Pogosto vsebujejo besede, kot so "verjame", "pričakuje", "anticipira", "ocenjuje", "namerava", "načrtuje", "stremi k" ali besede podobne vrste ter besede v prihodnjiku ali pogojniku, kot so "bo", "bi moral", "bi lahko", "lahko", "namerava", "stremi k" ali "predvideva". Tudi odsotnost teh besed ali podobnih izrazov ne pomeni, da izjava ni izjava o prihodnosti. Te izjave se lahko nanašajo na: pričakovan učinek stroškov surovih materialov in naših cenovnih odločitev, naše rezultate in bruto marže, pričakovane trende v neto prodaji in zaslužku ter drugih finančnih ukrepih, pričakovano produktivnost in izboljšave pri obratnem kapitalu, uspeh pri uvajanju novih izdelkov, učinek valutnih nihanj, zadostnost notranje generiranih sredstev in obstoječih virov likvidnosti, kot na primer razpoložljivost bančnega financiranja, pričakovani poslovni rezultati podjetij, ki smo jih prevzeli, našo sposobnost za izdajo dolžniških ali dodatnih kapitalskih vrednostih papirjev, naša pričakovanja glede nakupovanja deležev naših navadnih delnic v okviru obstoječih avtorizacij, pričakovanje glede izplačil dividend in učinek preiskave, ki jo je sprožil SEC in kakršnihkoli tožb ali dodatne vladne preiskave ali izvršilnih postopkov. Izjava o prihodnosti ni niti napoved niti garancija dogodkov ali okoliščin v prihodnosti in možno je, da do teh dogodkov ali okoliščin v prihodnosti ne bo prišlo. Uprava meni, da so te izjave o prihodnosti smiselne, ko so podane. Kljub temu je potrebno biti previden in takšne izjave jemati s potrebno mero zadržanosti, saj so samo izraz stanja na datum, ko so podane. Izrecno zavračamo kakršnokoli dolžnost osveževati ali revidirati katerokoli izjavo o prihodnosti, pa naj bo to v sled novih informacij, bodočih dogodkov ali drugih okoliščin. Izjave o prihodnosti so nadalje predmet določenih tveganj in negotovosti, zaradi katerih bi se dejanski rezultati lahko bistveno razlikovali od tega, kar je pričakovati na podlagi zgodovinskih izkušenj našega podjetja in naših trenutnih pričakovanj ali napovedi. Med ta tveganja spadajo tudi tista, opisana v prvem delu (točka 1A. faktorji tveganja) in drugem delu (točka 7, razprava uprave in analiza finančnega stanja in rezultatov poslovanja) našega letnega finančnega poročila za leto 2013, ki je oddan v dopolnjeni obliki na obrazcu 10-K, in drugod v tem poročilu ter tista, občasno opisana v naših prihodnji poročilih, oddanih komisiji za trg vrednostnih papirjev.

Dejanski rezultati se lahko bistveno razlikujejo od tistih, pričakovanih v napovedih o prihodnosti. Izrecno zavračamo kakršnokoli dolžnost osveževati ali revidirati katerokoli izjavo o prihodnosti, pa naj bo to v sled novih informacij, bodočih dogodkov ali drugih okoliščin.

O podjetju Coca-Cola

Podjetje Coca-Cola Company je največje podjetje na svetu na področju pijač in potrošnike osvežuje z več kot 500 vrstami gaziranih in negaziranih pijač. Na čelu s Coca-Colo, eno najbolj vrednih in poznanih znamk na svetu, vsebuje portfelj našega podjetja blagovne znamke, vredne 16 milijard dolarjev, vključno z Diet Coke, Fanta, Sprite, Coca-Cola Zero, Vitaminwater, Powerade, Minute Maid, Simply, Georgia in Del Valle. Globalno gledano smo vodilni dobavitelj gaziranih pijač, instant kavnih napitkov ter sokov in običajnih sokov. Največji sistem za distribucijo pijač na svetu omogoča uživanje naših pijač potrošnikom v več kot 200 državah, pri tem pa gre za 1,9 milijarde enot dnevno. V duhu trajne zavezanosti izgradnji vzdržnih skupnosti se naše podjetje osredotoča na pobude, ki zmanjšujejo naš vpliv na okolje, podpirajo aktivno, zdravo življenje, ustvarjajo varno in vključujoče delovno okolje za naše sodelavce in spodbujajo gospodarski razvoj skupnosti, v katerih delujemo. Skupaj z našimi partnerji na področju stekleničenja se s 700.000 sodelavci uvrščamo med vodilnih deset delodajalcev v zasebnem sektorju na svetu. Za več informacij obiščite Coca-Cola Journey (Coca-Cola potovanje) na www.coca-colacompany.com, nam sledite na Twitterju na twitter.com/CocaColaCo, obiščite naš blog Coca-Cola Unbottled (Coca-Cola iz steklenice), na www.coca-colablog.com ali nas poiščite na platformi LinkedIn na www.linkedin.com/company/the-coca-cola-company.

Izjave o prihodnosti podjetja Coca-Cola

To obvestilo za javnost lahko vsebuje izjave, ocene in projekcije, ki predstavljajo "izjave o prihodnosti", kot so definirane v ameriškem zveznem zakonu o vrednostnih papirjih. Na splošno so besede "verjeti", "pričakovati", "nameravati", "ocenjevati", "predvidevati", "bo" in podobni izrazi znak izjav o prihodnosti, katerih narava običajno ni zgodovinska. Izjave o prihodnosti so predmet določenih tveganj in negotovosti, zaradi katerih bi se dejanski rezultati lahko bistveno razlikovali od tistih, osnovanih na zgodovinskih izkušnjah podjetja Coca-Cola in naših trenutnih pričakovanjih ali projekcijah. Med ta tveganja med drugim spadajo debelost in druga zdravstvena tveganja; pomanjkanje vode ali slaba kakovost le te; spremembe v poslovnem okolju na področju brezalkoholnih pijač in v prodaji na drobno; dodatna konkurenca; povečano povpraševanje po prehranskih izdelkih in znižana kmetijska produktivnost zaradi spreminjajočih se vremenskih vzorcev; konsolidacija maloprodajnega kanala ali izguba ključnih maloprodajnih ali prehrambeno-storitvenih strank; nezmožnost širitve poslovanja na trgih v razvoju in rastočih trgih; valutna nihanja; povišanje obrestnih stopenj; nezmožnost ohraniti dobre odnose z našimi partnerji za stekleničenje; poslabšanje finančnega stanja pri naših partnerjih za stekleničenje; povišanje stopenj davka od dohodkov, spremembe na področju davka od dohodkov ali negativna razrešitev davčnih zadev; povišani ali novi posredni davki v ZDA ali na drugih večjih trgih; povišani stroški, motena dobava ali pomanjkanje energije ali energentov; povišani stroški, motena dobava ali pomanjkanje sestavin, drugih surovin ali embalažnih materialov; spremene v zakonih ali pravilih, povezanih s posodami in embalažami; bistvene nove zahteve na področju etiketiranja ali opozoril ali omejitve pri razpoložljivosti naših izdelkov; nezmožnosti zaščititi naše informacijske sisteme pred motnjami, zlorabo podatkov ali varnostnimi kršitvami; negativne splošne gospodarske razmere v ZDA; negativne gospodarske in politične razmere na mednarodnih trgih; pravdanje ali pravni postopki; neugodne vremenske razmere; podnebne spremembe; škoda, povzročena podobi naše blagovne znamke in našemu korporativnemu ugledu v smislu varnosti in kakovosti izdelkov, človekovih in delavskih pravic, debelosti ali drugih težav, čeprav neupravičeno; spremembe oziroma nezmožnost skladnosti z zakoni in pravili, ki se nanašajo na naše izdelke ali poslovanje; spremembe v računovodskih standardih; nezmožnost, da bi dosegli naše splošne dolgoročne cilje;

nadaljevanje negotovosti na svetovnih kreditnih trgih; primer, da ena ali več finančnih institucij, s katerimi sodelujemo, ne izpolni svojih obveznosti do nas; nezmožnost realizirati dodatne koristi, h katerim stremi naš program produktivnosti in reinvestiranja; nezmožnost obnoviti kolektivna poganja pod sprejemljivimi pogoji ali primer stavk, prekinitev dela ali delavski nemiri pri nas ali pri naših partnerjih za stekleničenje; stroški slabitev v prihodnosti, vključno s stroški za kapitalske naložbe po kapitalski metodi; prihodnjimi obveznostmi iz naslova skupinskih dvigov sredstev iz pokojninskih računov; in nezmožnostjo uspešne integracije in upravljanja polnilnih zmogljivosti v lasti Družbe oziroma pod njenim nadzorom; katastrofe na globalni ali regionalni ravni; in druga tveganja, ki so del poročil našega podjetja za SEC, vključno z letnim poročilom na obrazcu 10-Q, ki je na voljo pri SEC. Ne bi se smeli pretirano zanašati na izjave o prihodnosti, ki so samo izraz stanja na datum, ko so podane. Podjetje Coca-Cola se na noben način ne zavezuje, da bo javno osveževalo are revidiralo katerokoli izjavo o prihodnosti.

Kontakti

Investorji in analitiki:
Green Mountain Coffee Roasters, Inc.
Suzanne DuLong, 802-488-2600
Investor.Services@GMCR.com

ali

The Coca-Cola Company
Jackson Kelly, 404-676-7563

ali

Mediji:
korporativni odnosi za Green Mountain Coffee Roasters, Inc.
Jessica Liddell, 203-682-8208

ali

The Coca-Cola Company
Ben Deutsch, 404-676-2683
Vir: Green Mountain Coffee Roasters, Inc.

To sporočilo je v angleščini na voljo na:
http://www.businesswire.com/news/home/20140205006471/en