O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Center ponovne uporabe v letu 2013

Velenje, 7. februar 2014 - Na torkovi 25. seji Sveta Mestne občine Velenje so se svetnice in svetniki med drugim seznanili tudi s Poročilom o delovanju Centra ponovne uporabe Velenje, ki ga je predstavila vodja Urada za razvoj in investicije Mestne občine Velenje Alenka Rednjak.

Center ponovne uporabe Velenje smo v sklopu projekta USE-REUSE ustanovili konec decembra 2012. Projekt USE-REUSE vodi Okoljsko raziskovalni zavod s partnerji in pridruženimi partnerji, med katerimi je tudi Mestna občina Velenje, sofinancirata pa ga Evropski socialni sklad in Ministrstvo Republike Slovenije za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V okviru projekta USE-REUSE smo usposobili promotorko centra ponovne uporabe, ki smo jo zaposlili za čas trajanja projekta, torej do konca leta 2014.

Mestna občina Velenje je Center ponovne uporabe vzpostavila z lastnimi sredstvi. Zagotovili smo primerne prostore ter njihovo vzdrževanje, zaposlili smo dva javna delavca ter nakupili osnovno opremo za delovanje centra. Center ponovne uporabe Velenje zdaj deluje pod okriljem Mestne občine Velenje, in sicer po principih socialnega podjetja, katerega namen ni dobiček, temveč družbeno koristna dejavnost. Načrtujemo, da bomo Center ponovne uporabe Velenje čez čas tudi formalno preoblikovali v socialno podjetje.

V Center ponovne uporabe Velenje lahko prebivalci Šaleške doline oddajo rabljene stvari iz gospodinjstev, kot so: pohištvo, gospodinjski aparati, posoda, keramika, športna oprema, knjige, dekorativni dodatki (slike, spominki ...) in otroška oprema.

V Centru ponovne uporabe Velenje zbrane izdelke popravijo, inovativno obnovijo in prodajo novim uporabnikom po simbolični ceni. Tako preusmerjamo tok potencialnih odpadkov iz zbirnih centrov nazaj v uporabo. Namen centra je ekološko osveščanje prebivalcev, varčevanje z naravnimi viri in energijo ter zmanjševanje količin odpadkov.

Center ponovne uporabe Velenje je v lanskem letu vzpostavil dobro sodelovanje z različnimi podjetji, zavodi, šolami in drugimi organizacijami. Pripravili so številne promocijske dejavnosti, več ozaveščevalnih in humanitarnih akcij ter izobraževalnih delavnic. Center je pridobil veliko donatorjev in tudi rednih obiskovalcev, kupcev iz vse Slovenije.

Mestna občina Velenje je uspešno kandidirala še z enim projektom v okviru programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška (projekt IMBY), v sklopu katerega predvidevamo nadgradnjo Centra ponovne uporabe Velenje. Uredili bomo mizarske, strojne in elektro delavnice, nakupili še nekaj orodja in opreme pa tudi električno dostavno vozilo za odvzem opreme iz gospodinjstev. Tako bomo ponudbo in dejavnosti centra ponovne uporabe še razširili, s tem pa bomo lahko v centru ponudili še kakšno delovno mesto.

Skupni stroški delovanja Centra ponovne uporabe Velenje so v lanskem letu znašali 12.224,50 evra, prihodkov pa je center ustvaril za 23.066,35 evra.