O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Poročili o javnih razpisih s področja mladih in mladinskih projektov

Velenje, 10. februar 2014 - Svetnice in svetniki so se na seji, 4. februarja, seznanili tudi z dvema poročiloma s področja mladih in mladinskih projektov.

Ob Poročilu o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnostih v mestni občini Velenje za leto 2013 je vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje Drago Martinšek povedal, da je Mestna občina Velenje v Uradnem listu Republike Slovenije 1. februarja 2013 objavila "Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala Mestna občina Velenje". Javni razpis je bil odprt do 4. marca 2013. Na razpis so se lahko prijavili organizacije, članice Mladinskega sveta Velenje, in posamezniki s stalnim prebivališčem v mestni občini Velenje, ki se partnersko povezujejo s članicami Mladinskega sveta Velenje.

Za izvedbo javnega razpisa je bilo namenjenih 10.600 evrov proračunskih sredstev.


Na javni razpis je prispelo 16 prijav. Šest prijav je bilo s sklepom zavrženih, tako da se je v postopek ocenjevanja uvrstilo 10 projektov. Vsi sofinancirani projekti so bili tudi realizirani.

V Uradnem listu Republike Slovenije, ki je izšel 1. februarja 2013, pa je Mestna občina Velenje objavila tudi "Javni razpis za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v mestni občini Velenje v letu 2013". Javni razpis je bil prav tako odprt do 4. marca 2013, razpis pa je bil namenjen pravnim in fizičnim osebam s stalnim prebivališčem v mestni občini Velenje.

Za izvedbo javnega razpisa je bilo v proračunu predvidenih 35 tisoč evrov. Dvajset tisoč evrov smo namenili za projekte, ki jih je Mestna občina Velenje financirala v celoti (najvišji možni znesek financiranja je bil 4 tisoč evrov), 15 tisoč evrov pa za projekte, ki jih je Mestna občina Velenje sofinancirala v višini 50 % vrednosti projekta (najvišji možni znesek sofinanciranja 2 tisoč evrov).

Na javni razpis je prispelo 21 prijav. Financirali ali sofinancirali smo 17 projektov in za to namenili 34.246,40 evra proračunskih sredstev.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje