O-STA

Izbira "naj prostovoljca" in "naj prostovoljske organizacije"

Velenje, 12. februar 2014 - Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Priložnosti/Javne objave) je objavljen javni natečaj "Naj prostovoljec in prostovoljska organizacija leta 2013 v mestni občini Velenje", ki ga pod častnim pokroviteljstvom župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča organizirajo Mladinski svet Velenje, Mladinski center Velenje in Mestna občina Velenje.

Prijavljeni prostovoljke in prostovoljci se bodo potegovali za naziv v dveh starostnih kategorijah, in sicer v kategoriji do 30 let ter v kategoriji nad 30 let. "Naj prostovoljko", "naj prostovoljca" in "naj prostovoljsko organizacijo" leta 2013 v mestni občini Velenje bo izbrala posebna komisija, ki bo prispele prijave ocenjevala na podlagi spodaj navedenih kriterijev.

Kriteriji odločanja za naj prostovoljko/prostovoljca leta 2013 v mestni občini Velenje so:
- rezultati njihovega dela;
- prevzemanje odgovornosti znotraj organizacij-e;
- število izvedenih prostovoljskih projektov;
- funkcije in nivo samoiniciativnosti in samostojnosti pri projektu;
- aktivna participacija v projektu;
- širjenje prostovoljstva;
- vpliv na lokalno okolje;
- število opravljenih prostovoljskih ur v letu 2013;
- število opravljenih usposabljanj ter
- splošni vtis prostovoljskega dela v letu 2013.

Kriteriji odločanja za naj prostovoljske organizacije v letu 2013 v mestni občini Velenje so:
- število članic/članov;
- število prostovoljk/prostovoljcev;
- izvedeni projekti/programi;
- pridobljena sredstva za izvedbo projekta/programa;
- vpliv na okolje;
- širjenje prostovoljstva;
- število opravljenih prostovoljskih ur v letu 2013;
- status organizacije (prostovoljska, humanitarna; delovanje v javnem interesu) ter
- celotno skupno prostovoljsko delo v letu 2013.

Prijavnice s prilogami morajo biti poslane priporočeno v kuverti z oznako "PROSTOVOLJEC LETA 2013 V MOV" na naslov Mladinski svet Velenje, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje, najkasneje do sobote, 15. marca 2014.

Prireditev, na kateri bodo razglašeni "naj prostovoljka, prostovoljec in prostovoljska organizacija", bo kot običajno na "dan za spremembe", v soboto, 5. aprila.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje