O-STA

Nova višina prispevkov za samozaposlene

Višina prispevkov za samozaposlene se je spremenila zaradi nove višine minimalne plače, ki je bila določena v začetku leta.

Višina prispevkov za samozaposlene se je spremenila, ker se je 31. januarja minimalna plača uradno povišala za 5,49 EUR, tako da v letu 2014 znaša 789,15 EUR.

Zavarovalna osnova se določi glede na doseženi dobiček in obračunane prispevke v preteklem letu.

Nova višina prispevkov za samozaposlene so dostopne tukaj.

Prispevki se plačujejo od osnov, ki veljajo v tekočem obdobju, kar pomeni, da se obravnavanim zavarovancem pri izračunu zavarovalne osnove upošteva znesek minimalne plače, ki velja v tekočem obdobju, torej v letu 2014, in glede na znesek povprečne plače za predzadnji mesec.

Vse to pa velja dokler se ne določi zavarovalna osnova na podlagi dobička doseženega v letu 2013, kar določa 145. člena ZPIZ-2. Določitev zavarovalne osnove skladno s tem členom bo prvič opravljena v letu 2014.

Določena pa tudi drugačna zavarovalna osnova za samozaposlene. Več si lahko preberete tukaj.

http://data.si/blog/2014/02/12/nova-visina-prispevkov-za-samozaposlene/