O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Obisk ministra za kulturo

Velenje, 14. februar 2014 - Danes dopoldne je Mestno občino Velenje obiskal minister Republike Slovenije za kulturo dr. Uroš Grilc. Sprejel ga je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, srečanja pa so se udeležili tudi sodelavec Kabineta ministra Matic Zupan, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Jožef Kavtičnik, predsednik Mestnega odbora Pozitivne Slovenije Velenje Aleksandar Arsekić, predstavnica Pozitivne Slovenije Nives Cesar, vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje Drago Martinšek, vodja Kabineta župana Mestne občine Velenje mag. Saša Sevčnikar, svetovalka za kulturo v Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje Darja Plaznik, direktor Muzeja Velenje Damijan Kljajič, direktorica Galerije Velenje Stanislava Pangeršič, direktorica Festivala Velenje Barbara Pokorny, direktor Mladinskega centra Velenje Marko Pritržnik, direktor Knjižnice Velenje Vlado Vrbič ter sodelavca Festivala Velenje Ana Godec in Peter Groznik.

Uvodoma je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič ministru predstavil delo in usmeritve občinske uprave in lokalne skupnosti v celoti na področju kulture. Med drugim je povedal, da je javna kulturna infrastruktura pri nas dobra; trenutno je temeljite obnove potrebna le Galerija Velenje. Spregovoril je tudi o mnogoterih pozitivnih učinkih projekta Evropska prestolnica kulture 2012 za Velenje: ustvarili smo veliko domače produkcije, oblikovali več kvalitetnih programov, ki jih še razvijamo in nadgrajujemo, vzpostavili uspešno sodelovanje institucionalne in neinstitucionalne kulture, pritegnili novo občinstvo in usposabljali nove kadre.

Vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje Drago Martinšek je povedal, da v mestni občini Velenje intenzivno pripravljamo lokalni program kulture, katerega izhodišča bodo temeljila na Nacionalnem programu za kulturo 2012-2015 in na izkušnjah, ki so jih organizatorji in ustvarjalci na področju kulture pridobili ob sodelovanju v projektu Evropska prestolnica kulture 2012. Glavne značilnosti nastajajočega lokalnega programa kulture je na kratko povzel tudi njegov pripravljavec in koordinator projekta Evropska prestolnica kulture 2012 v Velenju, Peter Groznik.

Svoje delo, pomembnejše projekte in nekatera aktualna vprašanja so ministru predstavili tudi vsi prisotno direktorji velenjskih javnih zavodov s področja kulture.

Pogovor je tekel tudi o načinu dodeljevanja sredstev na podlagi razpisov ministrstva za kulturo in o možnostih sofinanciranja različnih kulturnih dejavnosti.

Minister Republike Slovenije za kulturo dr. Uroš Grilc je povedal, da mu je žal, ker je njegov tokratni obisk Velenja časovno zelo omejen, da pa je toliko bolj vesel, ker je bil pogovor konkreten in konstruktiven. Poudaril je, da je Velenje kulturno prepoznavno v širšem vseslovenskem prostoru, in to tako po zaslugi lokalne skupnosti, ki kulturno dejavnost ves čas izdatno podpira, ter javnih zavodov in njihove dejavnosti kot po zaslugi nevladnih organizacij in drugih soustvarjalcev kulturnega življenja ter tudi kvalitetne infrastrukture. Minister je pritrdil stališču župana, ki je dejal, da morajo biti ukrepi kulturne politike usmerjeni v boljšo organiziranost institucij na področju kulture in v stalno nadgrajevanje kvalitete kulturnih vsebin, varčevanje pa takšno, da ne znižuje že doseženih standardov.

Minister za kulturo je na kratko predstavil tudi dva nova zakona, ki ju pripravljajo na ministrstvu. Javna obravnava o osnutku Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu se bliža koncu, saj se bo zaključila 17. februarja 2014, javna razprava o predlogu Zakona o Slovenskem avdiovizualnem centru, javni agenciji Republike Slovenije, pa bo potekala do 21. marca 2014.

Minister je ob zaključku srečanja povedal, da je izjemno pomembno zagotavljanje dostopnosti kulturnih vsebin in institucij vsem ljudem, kar nam po njegovi oceni v Velenju odlično uspeva.