O-STA

Uprava banke sprejela kriterije in merila za določitev presežnih delavcev

Danes, 14. februarja, je uprava banke sprejela kriterije in merila za določitev presežnih delavcev na osnovi podpisanega sporazuma z obema reprezentativnima sindikatoma.
Zaposleni na presežnih delovnih mestih v poslovni mreži bodo danes pozvani k predložitvi dokazil, vezanih na varstvo pred odpovedjo zaposlitve in dokazil, vezanih na kriterije ter merila za ugotavljanje presežnih zaposlenih. Ob upoštevanju prejetih dokazil bo nato uprava banke potrdila seznam presežnih delavcev v poslovni mreži.

Druga faza programa presežnih delavcev

V drugi fazi programa presežnih delavcev je zajetih 141 delovnih mest, ki so bila na osnovi utemeljenih razlogov in v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih in obema kolektivnima pogodbama identificirana po posameznih podružnicah poslovne mreže.

Reorganizacija poslovne mreže predstavlja enega izmed ukrepov za dolgoročno zniževanje stroškov poslovanja ter posledično vpliva tudi na zmanjšanje števila zaposlenih. Banka bo vsakega presežnega delavca povabila v socialni program, s katerim bo skušala ublažiti posledice prekinitve delovnega razmerja in ga podpreti v vseh aktivnostih pri uspešnem iskanju nove zaposlitve.

Do začetka leta 2015 predvidoma 20 % manj zaposlenih

V banki bo do začetka leta predvidoma 20 % manj zaposlenih kot ob koncu leta 2012. Pri določanju presežnih zaposlenih banka v vseh pogledih upošteva veljavno delovnopravno zakonodajo in obe kolektivni pogodbi ter kot vedno izčrpno komunicira z zaposlenimi, sindikati in drugimi zainteresiranimi javnostmi.