O-STA

Višji prispevki za popoldanski s.p.

Od 1. februarja so se z novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M) dvignili tudi prispevki za popoldanski s.p.


Prispevki za popoldanski s.p. so višji od 1. februarja. Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic bodo sedaj morale plačevati dva nova prispevka. To je določila novela ZZVZZ-M v 9. in 10. členu.

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

Za zavarovance, ki imajo popoldanski s.p. se je uvedla nova stopnja prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Od 1. februarja morate plačevati prispevek v višini 0,53 % od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v Republiki Sloveniji za mesec oktober 2013.

Še prispevek za zdravstveno zavarovanje

Novela ZZVZZ-M uvaja tudi popolnoma novi prispevek za omenjene osebe in sicer prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 %.

Prispevek se plačuje od 1. februarja od osnove višini 25 % povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober 2013.

Ostale informacije o prispevkih in davkih, ki so se spremenili v letošnje letu, lahko dobite na izobraževanjih Data d.o.o.

http://data.si/blog/2014/02/17/visji-prispevki-za-popoldanski-s-p/