O-STA

SZJ: Pismo predstavnikov mladih v Svetu Vlade RS za mladino predsednici vlade mag. Alenki Bratušek

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Mag. Alenka Bratušek, predsednica

Ljubljana, 6. 4. 2014

Zadeva: Predstavitev vaše odločitve Svetu Vlade RS za mladino

Spoštovana predsednica Vlade RS,

konec meseca januarja 2014 smo na predsedujočega Svetu Vlade RS za mladino naslovili predlog za sklic seje Sveta Vlade RS za mladino s prošnjo, da nam Vlada RS predstavi rešitve in časovno dinamiko reorganizacije Urada RS za mladino ter imenovanja državnega sekretarja za mladino v Kabinetu Predsednice Vlade RS. Z dopisom ste bili seznanjeni.

Seja Sveta Vlade RS za mladino v več kot enem mesecu ni bila sklicana, zato smo 28.2.2014 člani Sveta Vlade RS za mladino, ki zastopamo mlade, v skladu z določili poslovnika, ki je bil sprejet na zadnji seji, soglasno zahtevali sklic izredne seje Sveta Vlade RS za mladino. Z dopisom ste bili seznanjeni.

5.4.2014 smo s strani predsedujočega Svetu Vlade RS za mladino prejeli odgovor, v katerem nas obvešča, da ne bo sklical izredne seje in s tem ravnal, kot mu nalaga poslovnik, ter da je zadeva predana v reševanje Kabinetu Predsednice Vlade RS. Z dopisom ste bili seznanjeni.

Spoštovana predsednica Vlade RS,

situacija mladih v Sloveniji je vse slabša, zato je skrajni čas, da se zadeve na področju mladine končno premaknejo z mrtve točke. Kljub vašim napovedim doslej ni bilo nobenih konkretnih dejanj Vlade RS v povezavi z reorganizacijo Urada RS za mladino in imenovanjem državnega sekretarja v Kabinetu Predsednice Vlade RS. Ministrstva odgovornost za odsotnost sistemskega reševanja položaja mladih prelagajo eno na drugega, predvsem pa na Vas.

Ker seje Sveta Vlade RS za mladino ne morete sklicati, se na vas obračamo s pozivom, da skličete sestanek vseh članov Sveta Vlade RS za mladino ter nas na njem seznanite z vašo odločitvijo, kdo bo državni sekretar za mladino in kako bo potekala reorganizacija Urada RS za mladino.

Čas je, da si nehamo dopisovati in prelagati odgovornost. Sistemske in strukturne spremembe na področju mladine, ki ste jih napovedali, se morajo nemudoma začeti izvajati, preštevilne težave mladih v Sloveniji pa je potrebno reševati na vsebinski ravni.

Za vse informacije smo Vam na voljo na e-naslovu svm@mss.si.

V pričakovanju, da se srečamo v naslednjem tednu, Vas lepo pozdravljamo.

Uroš Skrinar l.r.predstavnik mladinskih centrovŽiga Vavpotič l.r.predstavnik drugih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mladineNina Kušar l.r.predstavnica nacionalnih mladinskih organizacij
Miha Mohorko l.r.predstavnik Mladinskega sveta SlovenijeMitja Urbanc l.r.predstavnik Študentske organizacije SlovenijeHelena Harej, l.r.predstavnica mladinskih svetov lokalnih skupnosti
Sanja Leban Trojar, l.r.po pooblastilu Dalie Cerovšek,predstavnice mladinskih organizacij v reprezentativnih sindikatih