O-STA

Znanstveni večer Univerze v Novi Gorici

Univerza v Novi Gorici vabi v okviru cikla "Znanstveni večeri" na predavanje, ki ga bo imel prof. dr. Jukka Jokilehto, z naslovom " Konservatorstvo kulturne dediščine v 21. stoletju: načela in izzivi". Predavanje bo v četrtek, 20. marca 2014 ob 19. uri v dvorcu Lanthieri v Vipavi.

Predavanju bo sledil razgovor s predavateljem, ki ga bo moderirala doc. dr. Saša Dobričič, direktorica podiplomskega študijskega programa Univerze v Novi Gorici.

Pojem kulturna dediščina se v 21. stoletju v veliki meri nanaša na umetniška dela in zgodovinske spomenike, na zgodovinska urbana območja in kulturne krajine. Vključuje oprijemljive in neoprijemljive vidike človekovih ustvarjalnih prizadevanj in tradicij. Načela konservatorstva so se razvila zlasti v drugi polovici 20. stoletja, sprejeta pa so bila v mednarodnih konvencijah in listinah mednarodnih organizacij, kot so UNESCO, ICOMOS in Svet Evrope.

Konservatorstvo pristnih virov dediščine je priznano na ravni nacionalnih zakonodaj po vsem svetu. Prav tako je konservatorstvo pomemben cilj svetovne turistične industrije. Hkrati pa vedno bolj naraščajo globalizacija, tehnološki razvoj in svetovna trgovina. V tem kontekstu sta kontinuiteta in nadzor območij kulturne dediščine predmet nenehnih izzivov, ki spodkopavajo avtentičnost in integriteto virov, ki so priznani kot dediščina.

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Vljudno vebljeni!

Dodatne informacije: Andreja Leban, Stiki z javnostmi, T: 05 3315 397, E: andreja.leban@ung.si