O-STA

Kosila za upokojence, invalide in dolgotrajno brezposelne po nižji ceni

Velenje, 24. marec 2014 - Zaposlitveni center Gea je s podporo Mestne občine Velenje razširil ponudbo in pripravil kosila po zelo ugodni ceni, s čimer želimo našim občankam in občanom omogočiti boljšo kvaliteto življenja. Kosila so namenjen upokojencem, invalidom in dolgotrajno brezposelnim. Višina je odvisna od dohodka uporabnika (za vse v dohodkovnem razredu do 530 evrov - 2,30 EUR/kosilo, za tiste v dohodkovnem razredu od 531 EUR do 610 EUR - 2,80 EUR/kosilo, za tiste v dohodkovnem razredu nad 611 EUR pa je cena kosila 3,50 EUR). Vse dni, od ponedeljka do sobote, v prostorih kuhinje (Cesta Simona Blatnika 5, Velenje) ponujajo kakovostna in dnevno sveža kosila.

Zaposlitveni center GEA sicer izvaja program Javne kuhinje na isti lokaciji in je bil izbran preko javnega razpisa. Namen storitve javne kuhinje je zagotavljanje brezplačnega toplega obroka osebam z minimalnimi prihodki, med katere sodijo: prejemniki denarne socialne pomoči, invalidsko upokojeni z nizkimi pokojninami, osebe z nizkimi prihodki s spremljajočimi oviranostmi (zdravstvene težave, invalidnost, dolgotrajna bolezen, uporabniki s težavami v duševnem zdravju, zasvojeni) in socialno ogrožene družine z nizkimi prihodki, na priporočilo Centra za socialno delo Velenje.

V lanskem letu je Mestna občina Velenje za program Pomoč socialno ogroženim družinam namenila sredstva v višini 95.994 evrov, od tega 32.400 evrov za Center Hiša (izvajalec programa Zavetišče za brezdomce), 36.169 evrov za program Javne kuhinje in za ostale stroške (najemnina prostora, odvoz smeti, komunalni in elektro stroški) v višini 27.425 evrov.

Za najem prostorov (program Center Hiša in program Javna kuhinja) na Cesti Simona Blatnika 5 ima Mestna občina Velenje sklenjeno pogodbo s podjetjem Vegrad, d. d. v stečaju.

V letu 2013 smo v Mestni občini Velenje poskrbeli za petnajst brezdomnih oseb, ki smo jim zagotovili bivanje v Centru Hiša in prehrano v javni kuhinji. Javno kuhinjo je obiskovalo še okoli štirideset ostalih občank in občanov mestne občine Velenje. Skupaj je tako program Javne kuhinje dnevno obiskovalo okoli 55 socialno ogroženih občank in občanov.

Trenutno je v Centru Hiša enajst brezdomnih oseb, javno kuhinjo pa dodatno obiskuje še enainštirideset občankov mestne občine Velenje.

Na področju spodbujanja zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb s programom javnih del Mestna občina Velenje (so)financira štiri javne delavce za program Zavetišče za brezdomce in 2 javna delavca za program Javna kuhinja.

Vse dodatne informacije glede kosil po nižjih cenah dobite od ponedeljka do petka med 8. in 12. uro na telefonskih številkah: 059 037 102 in 059 013 264.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje