O-STA

Ljudje in jedrska energija na Besedni postaji

Na Besedni postaji

v sredo, 26. marca 2014, ob 18. uri (Modra soba na Filozofski fakulteti/5. nadstropje):

Marko Polič (ur.),

Ljudje in jedrska energija: od navdušenja do stigme

(Znanstvena založba FF, Razprave FF, 2013)

Koliko varno je dovolj varno in kdo o tem odloča?

Knjiga predstavlja prerez pogledov na jedrsko energijo od prvotnega navdušenja do sedanje stigmatiziranosti. Zato je umeščanje jedrskih objektov v prostor zahtevno, sodelovanje javnosti pri tem pa nujno. Različnosti pogledov jedrske stroke in državnih organov na eni ter splošne javnosti na drugi strani so dodaten vir navzkrižij.

Vse to so skušali predstaviti avtorji prispevkov v knjigi: dr. Boštjan Bajec, dr. Drago Kos, dr. Anja Podlesek, dr. Marko Polič in dr. Nadja Železnik.

Prijazno vabljeni na pogovor z avtorji in recenzenti knjige.

Knjiga bo izšla v okviru projekta "Izdelava postopkov vključevanja lokalne javnosti v postopek umeščanja jedrskih objektov" Ciljnega raziskovalnega programa in projekta sedmega okvirnega programa IPPA, ki je sofinanciran s strani EU.

Besedne postaje v sodelovanju s slovenskimi založbami in ob podpori Javne agencije za knjigo RS prireja Knjigarna Filozofske fakultete UL, Aškerčeva 2, Ljubljana, tel. št. : 01/241 11 19, https://knjigarna.ff.uni-lj.si/ . Tokratno Besedno postajo smo pripravili skupaj z Znanstveno založbo FF.

Kristina Zajc,

Samostojna strokovna delavka za spremljanje dejavnosti

Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

01/241 12 16

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana