O-STA

Vabilo na 8. sejo Glavnega odbora ZZB NOB Slovenije

Na podlagi 25. člena Statuta Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije sklicujem

8. sejo Glavnega odbora ZZB NOB Slovenije,

ki bo v četrtek, 27. marca 2014, ob 10. uri v veliki sejni dvorani Družbenega centra Ljubljana - Bežigrad, Linhartova cesta 13

Predlog dnevnega reda:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarice in overiteljev zapisnika (Tit Turnšek);
  2. Določitev dnevnega reda;
  3. Položaj in delovanje Zveze v letu 2013 (Tit Turnšek);
  4. Zaključni račun Zveze za leto 2013 (Marko Vraničar, Boris Gabrič);
  5. Razprava in sklepanje o poročilu in zaključnem računu Zveze za leto 2013;
  6. Dopolnitev Statuta Zveze (Mitja Klavora);
  7. Druga medsebojna obvestila in dogovori.

S tovariškimi pozdravi!

PREDSEDNIK

ZZB NOB SLOVENIJE

Tit TURNŠEK