O-STA

Začeli z razgovori za ureditev medsebojnih razmerij v zvezi z uporabo zemljišč v lasti občine

Velenje, 25. marec 2014 - Mestna občina Velenje je pristopila k intenzivnemu urejanju medsebojnih razmerij v zvezi z uporabo zemljišč v občinski lasti. Zaradi ugotavljanja obsega koriščenja dejanskih uporabnikov nepremičnine in ureditve medsebojnih razmerij na upravi Mestne občine Velenje že organiziramo prve razgovore z občani. S pregledom zemljišč smo začeli na območju Krajevne skupnosti Stara vas, ostali uporabniki mestnih zemljišč pa bodo dobili vabilo na razgovor v naslednjih mesecih.

Občanke in občane prijazno vabimo, da se v primeru, ko želijo samoiniciativno urediti neevidentirano koriščenje občinskega zemljišča, oglasijo na Uradu za urejanje prostora Mestne občine Velenje (Titov trg 1, prvo nadstropje), kjer se boste lahko s sodelavci odgovornimi za to področje dogovorili za termin ogleda in razgovora ne glede na lokacijo zemljišča.

Občanke in občani si lahko pomagajo z ogledom letalskih posnetkov krajevnih skupnosti, ki jih najdejo na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (e-občina/lastnina MOV). Lastnina Mestne občine Velenje je na posnetkih označena z rumeno barvo. Zemljišča, katerih solastnica je Mestna občina Velenje, pa so prosojno modra. Karte si lahko shranite na svoj računalnik in jih zaradi boljše preglednosti poljubno povečujete.