O-STA

NLB uspešno izvedla izdajo komercialnih zapisov družbe Petrol d.d., Ljubljana

V NLB smo včeraj, 24. marca 2014, po izvedenih vplačilih vlagateljev, uspešno zaključili prodajo 6-mesečnih komercialnih zapisov družbe Petrol d.d., Ljubljana. Interes vlagateljev je bil izredno velik in je zneskovno močno presegel končno velikost izdaje komercialnih zapisov. Petrol se je tako z že peto zaporedno izdajo 6-mesečnih komercialnih zapisov uspešno zadolžil za 50 mio evrov, po letni obrestni meri 2,75 %.

V letošnjem letu je NLB uspešno izvedla že tri velike izdaje komercialnih zapisov.

Po uspešnih izdajah komercialnih zapisov za družbi GEN-I, d.o.o. v vrednosti 35 mio evrov in Telekom Slovenije, d.d. v vrednosti 50 mio evrov je to že tretja velika uspešna izdaja komercialnih zapisov pomembnih slovenskih podjetij v letu 2014, ki so organizacijo izdaje zaupale NLB.

Vlagatelji so izdaje komercialnih zapisov dobro sprejeli, kar je jasen signal, da so tovrstne storitve lahko dober alternativen način financiranja slovenskih podjetij. V primerjavi z letom 2013 smo v NLB skupaj s slovenskimi izdajatelji uspeli izkoristiti ugodne razmere na finančnem trgu ter tako znižali njihove stroške zadolževanja in pripomogli k njihovi večji konkurenčnosti.


NLB Korporativno komuniciranje