O-STA

Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Šaleške doline za leto 2013

Velenje, 26. marec 2014 - Svetnice in svetniki Mestne občine Velenje so se na včerajšnji seji Sveta Mestne občine Velenje seznanili tudi s poročilom o delu Zveze kulturnih društev Šaleške doline za leto 2013.

Zveza kulturnih društev Šaleške doline združuje 27 kulturnih društev iz mestne občine Velenje. Društva se ukvarjajo z vokalno in instrumentalno glasbo ter s folklorno, filmsko, likovno, fotografsko, literarno, plesno in gledališko dejavnostjo.

V letu 2013 je Zveza kulturnih društev Šaleške doline s petnajstimi projekti kandidirala na Javnem projektnem pozivu za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljske kulture, ki ga je razpisal Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Javni sklad Republike Slovenije je odobril deset projektov in jih sofinanciral v višini 3.950 evrov.

Zveza dobro sodeluje z vsemi kulturnimi ustanovami v Šaleški dolini. V sodelovanju z Območno izpostavo Javnega sklada soorganizira številne prireditve (Pozdrav pomladi, Eno pesem peti, Z igro in plesom v pomlad ...). S kulturnim programom sodelujejo tudi na nekaterih prireditvah, ki jih organizirajo Mestna občina Velenje, Knjižnica Velenje, Festival Velenje, Mladinski center Velenje, Zavod za kulturo Šoštanj in Mladinski center Šmartno ob Paki.

Mestna občina Velenje je iz proračuna za delovanje Zveze kulturnih društev Šaleške doline v letu 2013 namenila sredstva v višini 4.739,23 evra.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi MO Velenje