O-STA

Novinarska konferenca 5. mednarodni medgeneracijski festival

Velenje, 26. marec 2014 - Danes dopoldne smo v mansardi Vile Biance v sodelovanju z Andragoškim društvom Univerza za tretje življenjsko obdobje Velenje pripravili novinarsko konferenco, na kateri smo predstavili 5. mednarodni medgeneracijski festival.

Festival se bo v Velenju odvijal danes, v sredo, 26. marca, in jutri, v četrtek, 27. marca 2014. Vabilo s programom festivala je objavljeno na spletnih straneh Mestne občine Velenje www.velenje.si (V središču).

Na novinarski konferenci so sodelovali župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, predsednica Andragoškega društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Velenje Marija Vrtačnik, direktor Inštituta IPAK Velenje dr. Stanko Blatnik, predsednik Šaleške pokrajinske zveze društev upokojencev Velenje Drago Karl Seme in predsednica Mladinskega sveta Velenje Barbara Kelher.

Uvodoma je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič izrazil zadovoljstvo, da festival ponovno poteka v Velenju, kjer si vse generacije prebivalcev prizadevamo, da bi ustvarili prijazne pogoje za enakovredno kvalitetno življenje občank in občanov. Lokalna skupnost z velikim veseljem podpira festival, saj nam daje rezultate in zaključke, ki nas pri delu usmerjajo. Zagotovo je uspešna medgeneracijska komunikacija v družbi prednost, saj krepi naše sodelovanje. Župan je kot uspešen projekt za vse generacije v Velenju izpostavil brezplačen mestni potniški promet Lokalc. Poudaril je, da ni naključje, da je Mestna občina Velenje tudi uradno ocenjena kot prijazna otrokom, mladim, invalidom in starejšim. Vsa priznanja, nazivi dajejo županu in Upravi Mestne občine Velenje občutek, da so zadeve v občini urejene. Zagotovo je Velenje med bolj razvitimi slovenskimi občinami tudi na drugih področjih, s festivalom pa se nam po mnenju župana ponuja priložnost, da osvetlimo težave medgeneracijskega sodelovanja in poskušamo zanje poiskati tudi rešitve. Lokalna skupnost bo tudi v prihodnje podpirala te aktivnosti, saj se zavedamo poslanstva, ki ga opravljajo.

Predsednica Andragoškega društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Velenje Marija Vrtačnik je prisotnim povedala, da je to že peti tovrstni festival v Velenju. Izrazila je zadovoljstvo, da se je letos k organizaciji festivala pridružil tudi Mladinski svet Velenje, saj je to dodana vrednost letošnjega festivala in predstavlja sodelovanje ter solidarnost med različnimi starostnimi skupinami. Meni, da je festival pomemben predvsem zato, ker k sodelovanju vedno pritegne znane in uveljavljene predavatelje, ob tem pa gre tudi za prenos različnih uporabnih znanj in dobrih praks od drugod.

Andragoško društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Velenje 5. mednarodni medgeneracijski festival v Velenju pripravlja v sodelovanju z Inštitutom IPAK Velenje in Šaleško pokrajinsko zvezo društev upokojencev Velenje.

Direktor Inštituta IPAK Velenje dr. Stanko Blatnik je izpostavil vlogo nevladnega sektorja v družbi. Civilna družba igra pomembno vlogo tudi na področju sodelovanja med generacijami. Veliko težav, ki jih imamo, bi po mnenju dr. Blatnika lahko rešili z aktivnejšim delovanjem nevladnega sektorja. Starejše generacije imajo izkušnje, znanje in zrelost, mlajše generacije pa potencial, ki ga je potrebno razvijati z medgeneracijskim sodelovanjem. Festivali so, tako pravi dr. Blatnik, priložnost za izmenjavo izkušenj, za pridobitev novih znanj in možnost za skupno iskanje odgovorov na težave.

Predsednik Šaleške pokrajinske zveze društev upokojencev Velenje Drago Karl Seme je prepričan, da je pomembno aktivno vključevanje slehernega posameznika v delo društev in klubov. Šaleška pokrajinska zveza društev upokojencev Velenje šteje 6950 članov, ki so povezani v 9 društev in 2 kluba. V težkih gospodarskih razmerah so starejše generacije pahnjene v socialno krizo, mlajše pa v skrbeh za zaposlitev. Poudaril je, da se v Šaleški dolini uspešno odzivamo na izzive časa ter dobro prepoznavamo potrebe občank in občanov. Pomembno je, da se povezujemo, sodelujemo. Predvsem pa, da verjamemo v družbo, ki presega delitev na spol, narodnost, barvo polti, ipd.

Barbara Kelher, predsednica Mladinskega sveta Velenje, ki združuje 13 mladinskih organizacij se je z veseljem odzvala vabilu k sodelovanju. Izrazila je presenečenje nad delovno vnemo, idejami in navdušenostjo starejših generacij. Kelherjeva je mnenja, da se lahko generacije med sabo veliko naučimo. V okviru festivala bo pripravila okroglo mizo z evropskima poslankama Zofijo Mazej Kukovič in Tanjo Fajon.

Predavatelji 5. mednarodnega medgeneracijskega festivala so (vrstni red predavateljev po programu festivala): Teja Jarc, Barbara Kelher, Lidija Hartman Koletnik, Violeta Kranjc Potočnik, dr. Edina Šarič, mag. Mateja Bublić, prof. dr. Urban Kordeš in dr. Stanko Blatnik.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje