O-STA

Odmera letnega dopusta: do 31. marca

Delodajalci morajo delavce obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto do 31. marca. Preverite tudi, kakšne so druge obveznosti delodajalca glede letnega dopusta.

Delavcu morate s sklenitvijo delovnega razmerja omogočiti letni dopust, ki se določi v pogodbi o zaposlitvi oziroma v kolektivni pogodbi.

Delodajalci morate vsako leto najkasneje do 31. marca obvestiti delavce o odmeri letnega dopusta za tekoče leto.

Obvestilo mora biti pisno. Zakon pa določa, da lahko delodajalec obvesti delavca tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca.

Druge obveznosti delodajalca

Delavcu morate omogočiti, da letni dopust izkoristi v več delih. Vendar en del mora trajati najmanj dva tedna. Tega je delavec dolžan izkoristiti do konca koledarskega leta. Delodajalec lahko zahteva od delavca, da načrtuje izrabo najmanj dveh tednov letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.

Delodajalec mora delavcu zagotoviti, da izrabi letni dopust v tekočem gospodarskem letu. Torej delavec je dolžan izkoristiti dva tedna letnega dopusta do konca koledarskega leta, lahko pa izkoristi celoten letni dopust. Če ga ne izkoristi v tekočem koledarskem letu, ga lahko izkoristi v naslednjem koledarskem letu, vendar samo do 30. junija. Izjeme so določene, če je bil delavec odsoten zaradi bolezni, poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka.

Več o letnem dopustu lahko preberete tudi tukaj.

http://data.si/blog/2014/03/25/odmera-letnega-dopusta-31-marca/