O-STA

Letno poročilo Lekarne Velenje v letu 2013

Velenje, 27. marec 2014 - V torek, 25. marca, so se svetnice in svetniki na seji Sveta Mestne občine Velenje seznanili tudi s poročilom o delu Lekarne Velenje v letu 2013.

Lekarna Velenje je javni zavod, ki opravlja lekarniško dejavnost na področju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki. Sestavlja jo šest organizacijskih enot.

Osnovna dejavnost Lekarne Velenje je oskrba prebivalcev z zdravili ter svetovanje za njihovo varno, pravilno in racionalno uporabo. Poleg tega nudijo tudi pomožna zdravilna sredstva, medicinske pripomočke, sredstva za nego in varovanje zdravja ter zdravila za uporabo v veterini.

V letu 2013 so opravili 3,08 % več storitev kot v letu 2012 in 1,13 % več kot v letu 2011. Celotni prihodki Lekarne Velenje so v letu 2013 znašali 12.594.087 evrov, celotni odhodki pa 12.335.531 evrov.

Največjo investicijo je lansko leto predstavljala prenova Lekarne Center v Velenju.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi MO Velenje