O-STA

Poročilo o izvedenih aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja starejših v Mestni občini Velenje za leto 2013

Velenje, 27. marec 2014 - Svetnice in svetniki so se na torkovi seji Sveta Mestne občine Velenje seznanili tudi s poročilom o izvedenih aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja starejših v Mestni občini Velenje za leto 2013.


Mestna občina Velenje si prizadeva, da ostanejo starejši v tretjem življenjskem obdobju delovno in družbeno aktivni ter živijo kar se da zdravo in zadovoljno življenje. Na področju izboljšanja kakovosti življenja starejših izvajajo dva projekta, in sicer "Velenje, starosti prijazno mesto" ter "Socialna vključenost starejših v mestni občini Velenje". V okviru projektov so v letu 2013 med drugim organizirali mednarodni medgeneracijski festival, izobraževanje na temo "Zmanjšajmo padce v starosti" ter predavanje o zdravi prehrani.

Že oktobra 2010 so v sklopu projekta "Socialna vključenost starejših v Mestni občini Velenje" imenovali koordinacijsko skupino, ki jo sestavljajo predstavniki Mestne občine Velenje, Šaleške pokrajinske zveze društev upokojencev Velenje, Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje, Centra za socialno delo Velenje, Inštituta Integra Velenje, Doma za varstvo odraslih Velenje in Društva VID Velenje. Glavne naloge koordinacijske skupine so razvijanje programov, ki izboljšujejo kvaliteto življenja starejših, povezovanje podporne mreže starejših ter vključevanje dobrih praks in inovativnih programov v lokalno okolje.

V okviru projekta so oktobra 2012 odprli Center dnevnih aktivnosti za starejše občane Mestne občine Velenje, ki deluje dvakrat tedensko, in sicer ob ponedeljkih in četrtkih od 9. do 12. ure. Predstavniki starejše generacije se lahko udeležijo predavanj, delavnic, družabnih iger in rekreativnih dejavnosti.

Vodnik po socialnih programih - Tretja generacija v skupnosti Mestne občine Velenje, izdan v preteklem letu, je nadgradnja vodnika iz leta 2011. Vodnik opisuje vse pravice, ki jih lahko starejši uveljavljajo na občini, na pristojnem centru za socialno delo in Zavodu za invalidsko in pokojninsko zavarovanje. Predstavljeni so vsi programi, ki jih izvajajo zavodi in organizacije na področju starejših: Inštitut Integra Velenje, Šaleška pokrajinska zveza društev upokojencev, Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje, Dom za varstvo odraslih Velenje, Društvo Vid in Slovensko društvo Hospic. V vodniku so navedene tudi vse pomembne telefonske številke, na katere se starejši lahko obrnejo v primeru, ko potrebujejo pomoč ali druge storitve.


V vseh letih odkar smo se priključili projektu Socialna vključenost starejših v Mestni občini Velenje dobro sodelujemo z lokalnimi društvi, organizacijami in zavodi, katerih glavna skrb so starejši in njihova socialna vključenost.

Projekt "Velenje, starosti prijazno mesto" izvaja Mestna občina Velenje od leta 2009. Glavni namen projekta je vključevanje starejših v lokalne organe in institucije, v okviru katerih lahko razvijajo, uvajajo in nadzorujejo programske aktivnosti v dobrobit starejši generaciji.

S podjetjem TECUM - s teboj, zavod za kakovostno življenje starejših ljudi so razvili spletno aplikacijo www.starostiprijazno.si, ki je začela delovati v začetku tega leta. Aplikacija je namenjena zbiranju pripomb, vprašanj in predlogov vseh občanov, ki v Velenju naletijo na arhitektonske in ostale ovire.

V preteklem letu so izdelali tudi Strategijo za starosti prijazne usmeritve in aktivnosti v Mestni občini Velenje do leta 2020, ki vsebuje 63 splošnih in posamičnih ukrepov, s katerimi so predvidene aktivnosti na območju Mestne občine Velenje.


Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi MO Velenje