O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Velenje obiskal minister mag. Dejan Židan

Velenje, 1. april 2014 - Včeraj je Velenje obiskal minister za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije mag. Dejan Židan. Sprejel ga je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, direktorica Uprave Mestne občine Velenje Andreja Katič in vodja Urada za komunalne dejavnosti Anton Brodnik.

Pred srečanjem z županom in sodelavci si je minister mag. Dejan Židan ogledal potek gradnje čistilne naprave za pitno vodo Grmov vrh, ki se izvaja v okviru kohezijskega projekta Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini. Kratko predstavitev projekta in ogled gradbišča je vodil koordinator projekta - Komunalno podjetje Velenje. Minister mag. Dejan Židan, ki je bil po ogledu navdušen nad izvajanjem projekta, je zagotovil, da bodo na ministrstvu omogočili nemoteno financiranje projekta.

Junija 2013 sta minister za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije mag. Dejan Židan in župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič podpisala pogodbo o sofinanciranju gradnje čistilnih naprav. Pogodbena vrednost znaša 15.286.585,29 evra (brez DDV-ja), od tega se iz Kohezijskega sklada EU in proračuna RS sofinancira 81,45 % upravičenih stroškov, preostalih 18,55 % pogodbene vrednosti za gradnjo čistilnih naprav pa prispevajo občine investitorke, Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki. Projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini je eden izmed večjih projektov, ki jih v Mestni občini Velenje trenutno izvajajo v okviru kohezijskega sklada na področju oskrbe s pitno vodo. V sklopu projekta potekata še gradnji dveh čistilnih naprav za pitno vodo, in sicer čistilna naprava Čujež in Mazej. Prav tako na celotnem področju Šaleške doline izvajajo gradnjo vodovodnega omrežja. Izvedenih je že cca 24 kilometrov cevovodov od skupno predvidenih 43 kilometrov. Skladno s sklepom Evropske komisije o sofinanciranju projekta Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini znaša celotna vrednost upravičenih stroškov projekta 34.572.877,00 evrov (brez DDV-ja).