O-STA

Ne pozabite na dodatno poročanje o plačah za mesec marec!

AJPES zbira in obdeluje podatke o izplačanih plačah vsak mesec v letu, in regresu za letni dopust poslovnih subjektov ob vsakem izročilu le-tega. Podatke o plačah za mesec marec pa je potrebno dodatno predložiti AJPES-u in DURS-u, za kar imate še 26 dni časa.

Predložiti jih morajo pravne osebe javnega sektorja, gospodarske družbe, pravne osebe zasebnega prava in društva.

Namen

AJPES zbira podatke o izplačanih plačah in regresu za letni dopust v statistične namene. Pravne osebe javnega in zasebnega sektorja poročajo o izplačanih plačah na obrazcu 1-ZAP/M, o izplačanem regresu pa na Obrazcu 3 (AJPES. 2014. Dostopno tukaj).

Pravne osebe zasebnega sektorja predložijo podatke na elektronski način in le izjemoma na papirju. Podatke lahko predložite prek spletne aplikacije Plače na portalu AJPES, če ste registrirani za njegovo uporabo, imate pooblastilo za to, s strani zakonitega zastopnika poslovnega subjekta in je to evidentirano v sistem -Pooblastil AJPES.

Za več informacij o poslovanju podjetja in vseh, z njih povezanih obveznosti, lahko izveste na podjetniškem svetovanju.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/04/04/ne-pozabite-na-dodatno-porocanje-o-placah-za-mesec-marec/