O-STA

V NLB se povečuje število strank privatnega bančništva in vrednost njihovih sredstev

Finančna sredstva strank privatnega bančništva so se v prvem kvartalu leta povečala za 11,4 %. Obseg sredstev, ki se približuje najvišji vrednosti sredstev od obstoja privatnega bančništva, se je že vrnil na vrednost predkriznega leta 2009. Hkrati se povečuje tudi število strank - v prvem kvartalu tega leta je naraslo za dobre 4 %.

"Optimalno odločanje o svojem premoženju v večini primerov, ko prosto premoženje preseže neko določeno vrednost, ni več možno, bodisi zaradi pomanjkanja znanja, ali razpoložljivega časa. Premožni posamezniki oz. njihove družine vedno bolj pogosto ugotavljajo, da najboljše rezultate pri ohranjanju in plemenitenju premoženja dosežejo takrat, ko ga zaupajo v upravljanje strokovnjakom. Skupino privatnih bančnikov smo v NLB sestavili iz vrst najboljših bančnih strokovnjakov, ki združujejo znanja z različnih finančnih področij in jih uspešno pretvarjajo v "recepte" za ohranjanje in plemenitenje premoženja," je povedala direktorica Sektorja za privatno bančništvo Lotti Natalija Zupančič.

Ključ do uspeha temelji na odnosu med stranko in privatnim bančnikom

V banki smo za stranke privatnega bančništva pripravili ekskluzivne bančne in finančne storitve, davčno in finančno svetovanje, ter vrhunski nabor posameznih finančnih instrumentov. Posebej usposobljen svetovalec za privatno bančništvo svojim strankam zagotavlja razpoložljivost obravnave, skrbi za njihovo premoženje, usklajuje vse posle ter jim je na voljo takrat in tam, kjer želijo. S timom strokovnjakov, ki so mu dostopni v strokovnem zaledju banke, jim lahko ponudi najboljše možne rešitve. Pri tem je najbolj pomemben partnerski odnos, ki temelji na visoki stopnji varnosti in medsebojnem zaupanju ter na najvišjih strokovnih in etičnih standardih.

Proaktiven, segmentno prilagojen prodajni proces in celovit pristop, v katerem je ključen odnos s stranko, že prinaša rezultate tudi na drugih področjih poslovanja.