O-STA

Objavljamo našo "belo knjigo": NLB danes in jutri

"Bela knjiga": NLB danes in jutri predstavlja zavezanost procesu korenite preobrazbe poslovne strategije ter temeljnih vrednot in ravnanj v banki. Gre za nov odnos, ki ga želimo vzpostaviti do strank in do našega dela samega. Označuje jo zaveza nas vseh, zaposlenih v NLB in NLB Skupini, h kakovosti dela, ki ga vsak dan opravljamo, predanosti družbi, ki jo soustvarjamo in odgovornosti strankam, za katere delamo.

"Banka smo sodelavci, ki skupne vrednote živimo vsak dan. Te vrednote, integriteta ter odličnost v delovanju so osnova za vzdržno konkurenčnost in uspešnost, ki že danes daje NLB novo kredibilnost in krepi zaupanje ter zadovoljstvo strank. Pot do cilja trajno stabilne in donosne bančne skupine NLB bo dolga; preobrazba kultur, sistemov in procesov bo težka, a na to pot smo v letu 2013 odločno stopili in že naredili pomemben napredek. Zaveza novi strategiji, skladnosti poslovanja in integriteti ter korporativni kodeks NLB so tudi zaveza družbeno odgovornemu ravnanju - kajti le uspešna, stabilna, neodvisna in strokovna NLB lahko optimalno prispeva širšemu okolju, " je dejal predsednik uprave Janko Medja.

Poslanstvo NLB

V NLB smo zavezani kulturi odgovornosti za stranko, delujemo skladno z zakonodajo, s pravili stroke, z načeli odličnosti in integritete. Zavezani smo tudi k negovanju vitke organizacije in razvoju posameznikov v njej.

Zaupanje strank, sodelavcev, lastnikov in družbe, v kateri delujemo, nam nalaga veliko odgovornost. Zaupanje upravičujemo tako, da si v sodelovanju z drugimi prizadevamo za pozitivne spremembe, vzajemne koristi in rast. S tem, ko naše vrednote vključujemo v vse, kar počnemo, prispevamo k pozitivnem razvoju svojega okolja.

Integriteto živimo vsak dan

Krepitev integritete nas vodi v odločenost prekiniti s preteklimi slabimi praksami ter živeti vrednote odgovornega, etičnega, zakonitega in učinkovitega delovanja v prihodnosti.

Zaveza NLB, ki jo dajemo tudi navzven, je premik, ki mora z zgledom in izdatnim komuniciranjem postopno zaživeti naprej navznoter - uresničitev dolgoročne vizije NLB in NLB Skupine bomo lahko dosegli le skupaj. V celoti jo objavljamo v "beli knjigi": NLB danes in jutri.