O-STA

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemnikih

Državni zbor je 3. 4. 2014 potrdil Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

Porodniški dopust se je preimenoval v materinski dopust in traja 105 dni. Dopust za nego in varstvo otroka pa se bo odslej imenoval starševski dopust. Vsak od staršev lahko koristi starševski dopust v trajanju 130 dni. 100 dni je prenosljivih in jih mati lahko prenese na očeta, 30 dni pa lahko izkoristi samo mati. Oče pa lahko prenese vseh svojih 130 dni na mater.

15 dni očetovskega dopusta ob rojstvu dojenčka ostaja. Novih je še dodatnih 15 plačanih dni očetovskega dopusta po poteku starševskega dopusta. Torej je od sedaj naprej celotno trajanje dopustov od rojstvu otroka 12,5 meseca. Očetje lahko svojih 30 dni koristijo v polni ali delni odsotnosti od dela, za vseh 30 dni pa jih pripada očetovsko nadomestilo.

Posvojiteljskega dopusta ni več, saj ta zdaj spada v starševski dopust. Posvojitelji so upravičeni do tega v primeru posvojitve otroka do končanega prvega razreda.

Pravica do dela s krajšim delovnim časom se podaljša v primeru dveh otrok do končanega prvega razreda in ne več do 6. leta starosti.

Zakon navaja nadomestilo za čas dojenja eno uro dnevno do otrokovega 18. meseca starosti na podlagi potrdila specialista pediatra.

Dodatek k otroškemu dodatku za otroke v enostarševski družini, ki ne prejemajo prejemkov od drugega starša, je dvignjen na 30%.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/04/11/zakon-o-starsevskem-varstvu-druzinskih-prejemkih/