O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Sanacija cest v mestni občini Velenje

Velenje, 15. april 2014 - Zaradi obnove in asfaltiranja ceste bo do predvidoma 30. aprila 2014 popolnoma zaprta cesta Hrastovec-Cirkovce, in sicer od križišča s cesto Hojan-Lubela (pri odcepu za Lubelo) do križišča s cesto Zaljuberšek-Golob (pod cerkvijo v Cirkovcah).

Cesta Hrastovec-Cirkovce je že od konca lanskega leta delno zaprta zaradi izgradnje vodovoda v okviru kohezijskega projekta "Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini".

Dostop za krajane je omogočen, obvoz je urejen.

Mestna občina Velenje je konec leta 2009 za obdobje 15 let s podjetjem PUP Velenje, d. d., podpisala pogodbo za izvajanje koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v mestni občini Velenje. Koncesionar bo v sklopu koncesije obnovil, saniral oziroma asfaltiral vse lokalne ceste na območju občine.

Delavci koncesionarja nadaljujejo z deli na cestah v krajevni skupnosti Plešivec, in sicer z asfaltiranjem 1.650 metrov dolgega odseka ceste Plešivec-Potočnik in 120 metrov dolgega odseka ceste Vas-Hotonšek.

Vse udeležence v prometu prosimo za strpnost in razumevanje.