O-STA

PROSTOVOLJSKA DELOVNA AKCIJA "OSVEŽIMO ZALOG" (PRESTAVLJENO IZ 5.4.)

Ljubljana, 16.4. 2014 - Četrtni mladinski center Zalog (ki deluje v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji), v sodelovanju z Osnovno šolo Zalog in Četrtno skupnostjo Polje, se s skupnostno prostovoljsko delovno akcijo "Osvežimo Zalog" pridružuje vseslovenskemu Dnevu za spremembe in geslu "Ne prepuščajmo se toku, spreminjajmo skupaj". Z akcijo želimo vse Založane, predvsem pa otroke in mlade, opozoriti na majhna dejanja, ki imajo lahko velik vpliv na kakovost bivanja v soseski.

Cilj akcije je osvežitev (brušenje in barvanje) zunanje javne infrastrukture; 28 lesenih klopi in 8 betonskih korit na šolskem igrišču (mladi so ga poimenovali Plata), Osnovne šole Zalog.

Prostovoljska delovna akcija bo potekala v soboto, 19. 4. 2014. Zbor vseh zainteresiranih prostovoljcev bo ob 9. uri na šolskem igrišču Osnovne šole Zalog - Plata. Načrtujemo, da bomo dela končali najkasneje do 14. ure. Po opravljenem delu sledi zaslužena malica za udeležence akcije.

K akciji za lepšo sosesko so vabljeni vsi Založani, predvsem pa mladi - uporabniki javnega prostora. Vsa potrebna delovna oprema - brusilni papir, krtače, barve, čopiči ipd. - bo zagotovljena, udeleženci potrebujejo le primerna delovna oblačila.

V primeru dežja bo akcija prestavljena na katerega izmed prihodnjih vikendov, o čemer bomo javnost obvestili najkasneje v petek, 18. 4. 2014 do 19. ure.

Za informacije o udeležbi in ostala morebitna vprašanja se obrnite na Marka Taljana ali Eriko Dolenc, koordinatorja Četrtnega mladinskega centra Zalog, na telefonsko številko: 051 659 024 ali 051 659 023 ter na e-naslov cmczalog@mladizmaji.si.