O-STA

Le še teden dni časa za oddajo davčnih obračunov!

Letos je bil rok za oddajo davčnih obračunov izjemoma podaljšan. Za tiste, ki boste DDPP in DohDej za leto 2013 predložili v elektronski obliki preko sistema eDavki, imate čas za to še do 22. aprila.

Ne glede na kasnejšo predložitev davčnega obračuna ostaja rok za plačilo nespremenjen. Razliko po obračunu DohDej je potrebno plačati najkasneje 30. 4. 2014.

Nespremenjen ostaja tudi rok za vračilo davka po davčnem obračunu. Davčna uprava RS bo vrnila preveč plačani znesek najpozneje v 30 dneh od datuma predložitve obračuna.

Globe

Družbe, ki ne uspejo pravočasno oddati letnih poročil, plačajo od 3.000 do 15.000 evrov oziroma od 6.000 do 40.000 evrov globe (revidirano ali konsolidirano letno poročilo). Z globo od 300 do 4.000 evrov se kaznuje tudi odgovorna oseba take družbe.

Samostojni podjetnik za tak prekršek plača globo od 800 do 10.000 evrov.

Pravna oseba je kaznovana z globo od 1.200 do 15.000 evrov. Če pa se gospodarska družba pravne osebe šteje za srednjo ali veliko, se prekršek kaznuje z globo od 3.200 do 30.000 evrov.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/04/15/le-se-teden-dni-casa-za-oddajo-davcnih-obracunov/