O-STA

Višje globe za delo na črno!

Tržni inšpektorat je letos opravil kar 2281 inšpekcijskih pregledov nad opravljanjem dela na črno. Od tega je bilo kar 615 kršiteljev, proti katerim so bili izrečeni ukrepi. Od tega je bilo prekrškovnih ukrepov kar 401.

Trenutna globa za delo na črno predpisuje globo v višini 208,65 do 1877,82 evra, ki je enaka za naročnika tega dela. Z novim zakonom, ki je bil sprejet 23. Aprila letos, bodo globe za kršitelje veliko višje. Globa za posameznika bo znašala od 1000 do 7000 evrov. Tisti, ki bo delo na črno omogočal pa bo plačal od 1000 do 5000 evrov globe.

Inšpektorat opozarja, da nadzor redno opravljajo tudi v popoldanskem času. Posamezniki namreč še vedno predvidevajo, da inšpektorji popoldne ne delajo, kar ni res. Prav tako pozivajo potrošnike, da pri vsakem nakupu zahtevate račun. V nasprotnem primeru zavestno podpirate sivo ekonomijo, kar bo imelo slabe posledice za celotno družbo.

Pripravila Maja Bohar