O-STA

Predlogi za spodbudo malih in srednjih podjetij

V Sloveniji je kar 99,8 odstotkov malih in srednjih podjetij, ki zagotavljajo več kot 70 odstotkov delovnih mest v gospodarstvu. Ta se že na javnih razpisih soočajo z mnogimi težavami. Podjetniško trgovska zbornica pri GZS je na vlado naslovila predloge, s katerimi bi spodbudila mala in srednja podjetja.

Predlagajo 0,15 odstotno davčno stopnjo davka na nepremičnine za vse davčne zavezance. Predlagajo še nižjo obdavčitev dela v primeru višje obdavčitve nepremičnin. Želijo nove kreditne linije za podjetnike, ukrepe na večjo dostopnost posojil pri bankah in zmanjšanje birokracije za samostojne podjetnike in mikro podjetja. DURS naj ob blokadi poseže le na 50 odstotkov sredstev in ne 100. Pri SID banki bi bilo potrebno skrajšati in poenostaviti obrazce.

Prav tako se sprašujejo, zakaj je treba garancije pridobiti in plačati pred razpisom, četudi podjetje potem ni izbrano.

Če izbirate med pravimi razpisi za vaše podjetje, se udeležite brezplačnega izobraževanja Aktualni razpisi za nepovratna in povratna sredstva.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/05/06/spodbudo-malih-srednjih-podjetij/