O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - V Šaleški dolini zahtevamo glas lokalne skupnosti in zaposlenih za družbeno odgovorno ravnanje pri poslovanju družb v državni lasti, ki vplivajo na kvaliteto bivanja naših prebivalcev

Velenje, 9. maj 2014 - V Šaleški dolini ne razumemo izjave direktorja Holdinga Slovenske elektrarne Blaža Košoroka, da želi z ukinitvijo nadzornih svetov preprečiti vpliv lokalnih skupnosti na poslovanje državnih družb v njihovem okolju. Kot, da ga imamo. Vse, kar smo v preteklosti dosegli, je temeljilo na medsebojnem spoštovanju in vzajemnem sodelovanju ter z vednostjo lastnika. Nikoli pa nismo v času novodobnega kapitalizma imeli možnost vplivati na poslovne poteze. Želeli smo le družbeno odgovorno ravnanje gospodarskih družb, ki so nam in še vedno negativno posegajo v okolje. Veliko tega je že bilo postorjenega. Tudi ali predvsem (samo) zaradi ekološkega protesta, ki se je odvil na Titovem trgu. Ker pa pridobivanje premoga in proizvodnja električne energije ostajata v tem prostoru, je tudi sanacija posledic rudarjenja in proizvodnje električne energije projekt, ki bo trajal še nekaj let po prenehanju proizvodnje. Na to pa vsekakor želimo imeti vpliv.

Načela korporativnega upravljanja so seveda lahko zelo priročen izgovor za ukinjanje nadzornih svetov družb v državni lasti, kjer bi sicer bilo logično, da imamo lokalne skupnosti svoj vpliv, vendar kot smo že zapisali, temu še zdaleč ni tako. Lahko je naša zahteva v nasprotju z utemeljitvami neoliberalnih ekonomistov, a to še ne pomeni, da se to v prihodnje ne bo spreminjalo in spremenilo do te mere, da ne bo vse v nebrzdani moči kapitala. Nenazadnje bo tudi vloga zaposlenih morala postati oprijemljivejša. To, da generalni direktor HSE ukine nadzorni svet je seveda lahko povsem legalno. Nismo pa prepričani, da je to v sozvočju z družbenim in s socialnim dialogom. Da se družbe, ki so se pred leti "povezale" v skupino HSE na podlagi povsem drugih interesov, danes postavijo v vlogo obratov, ki bodo posredno upravljani s strani direktorja HSE pa za nas živeče v Šaleški dolini ni sprejemljivo. Ne pristajamo na to, da bo nekdo od nekoga postavljen v Ljubljani odločal o naši usodi v Šaleški dolini, o številu delovnih mest, o tem kaj in kako bomo proizvajali v naši dolini in kako bomo sanirali posledice v naši dolini. Ne pristajamo na to, da bomo imeli v Premogovniku Velenje in Termoelektrarni Šoštanj le obratovodje, ki bodo slepo poslušali navodila t. i. lastnika.

Naša želja, da bi pri sprejemanju odločitev sodelovali tudi člani nadzornih svetov, ki izpolnjujejo vse zakonsko predpisane pogoje in poleg tega še živijo v tem in s tem okoljem, je povsem legitimna, upravičena in razumna.

Večkrat smo zahtevali (občinski sveti), da HSE to upošteva, a se to ni zgodilo. Tudi odgovora nismo prejeli. Po popolni ignoranci s strani HSE smo sedaj doživeli celo ukinitev nadzornih svetov. Pa ne le v naši dolini. Prvi korak je bil TEŠ, drugi pa Premogovnik Velenje.

Danes smo v situaciji, ko Premogovnik Velenje zahteva dvig cene premoga za potrebe toplotnega ogrevanja Šaleške doline, čeprav je le-ta že danes višja od dogovorjene za blok TEŠ 6. Hkrati ta isti ugotovi, da cena za blok TEŠ 6 ne bo omogočila odprave posledic rudarjenja v dolini. Mar lastnik HSE pričakuje, da bomo prebivalci Šaleške doline plačevali takšno ceno premoga za potrebe ogrevanja, da bomo iz nje odpravljali posledice rudarjenja ter pokrivali razliko med proizvodno in prodajno ceno premoga za blok TEŠ 6? Mi vemo kaj je korporativno upravljanje, vemo pa tudi kaj je družbeno odgovorno ravnanje. HSE je državna firma. Kdo pa je država? Kdo pa "nastavi" direktorja HSE, ki bo povedal koliko ljudi bo zaposlenih v Premogovniku Velenje, Termoelektrarni Šoštanj in katere hčerinske družbe bodo ostale in kaj se bo prodalo? In kdo imenuje tiste, ki ga nastavijo? In kdo imenuje vlado, ki je skupščina HSE in kdo izvoli parlament? In kaj je s socialnim dialogom in kaj s socialnim partnerstvom?

Nekaterim je uspelo Šaleško dolino očrniti, češ da je v njej lobi, ki je koruptiven in dela le zase. Neštetokrat in še enkrat znova trdimo, da nas je v Šaleški dolini 43.000. Zahtevamo le enakopravno obravnavo odpravo posledic rudarjenja in proizvodnje električne energije. Morda približno tako kot v Krškem z okolico, morda s sprejetjem potrebnega zakona, morda je res čas za Šaleški lobi ...


Bojan Kontič, župan Mestne občine Velenje
Darko Menih, župan občine Šoštanj
Janko Kopušar, župan občine Šmartno ob Paki