O-STA

Za izplačilo potrebni obrazci pri avtorski pogodbi!

Za opravljanje dela preko avtorske pogodbe poleg nje potrebujete še izjavo o prijavi o pokojninskem zavarovanju, ki jo izpolnite sami, in izpolnjen M12 obrazec, ki ga izpolni naročnik. Avtorska pogodba je možna samo za avtorsko delo s področja književnosti, znanosti in umetnosti.

Z avtorsko pogodbo o naročilu dela se avtor zaveže ustvariti določeno delo in ga izročiti naročniku. Naročnik se pa zaveže, da bo avtorju plačal honorar. Avtorska pogodba ne sme imeti elementov pogodbe o zaposlitvi.

Izjava o prijavi v pokojninsko zavarovanje

V izjavi o prijavi v pokojninsko zavarovanje morajo biti vpisani podatki o avtorju in naročniku avtorskega dela, kraj in datum ter izjavo o načinu avtorjevega zavarovanja.

Nov obrazec M12 - Prijava/odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni

Od 1. 2. 2014 je potrebno vse osebe, ki opravljajo delo v okviru drugega pravnega razmerja ter vse s.p.-je prijaviti na ZZZS za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. V primeru avtorske pogodbe izpolnite obrazec tako, da kot zavezanca vpišete naročnika avtorskega dela. Razlog za zavarovanje je 05, datum pričetka je datum začetka opravljanja dela, datum prenehanja pa dan prenehanja dela. Vzrok prenehanja je šifra 01.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/05/08/za-izplacilo-potrebni-obrazci-avtorska-pogodba/